20110404005733-ex1.jpgEscriu què representa el següent dibuix o esquema i explica el que està passant, tot fent servir el llenguatge químic adequat, segons calgui, utilitzant per exemple paraules com: element, elements, compost, reacció química, reactius, productes, unió, àtoms, molècula, redistribució, formació, trencament,apropar-se, etc. Si penses una mica podras identificar les substàncies que apareixen en cada cas al dibuix.

Comentarios  Ir a formulario