Per demà dimecres heu de fer els següents exercicis per a repassar:

1.- Passar 0,09 km/h a m/s
2.- Passar 8,02 m/s a km/h
3.- Passar 307000 m/s a km/h

4.- Amb la fórmula v=d/t (on v és la velocitat, d la distància recorreguda i t el temps), calcula la velocitat en km/h a la que va un nen que recorre 150m en 22 segons.

Comentarios  Ir a formulario