Per l´examen del dijous recordeu que heu de repassar les següents coses:

- Com calcular una distància recorreguda restant el punt final menys l´inicial.
-Diferenciar entre distància (punt final menys punt inicial) i camí recorregut, ja que no és el mateix anar d´un poble a altre fent moltes corbes per la muntanya y fent molt de camí que calcular simplement la distància que és restar el punt final menys l´inicial.
- Saber passar mitjançant factors de conversió km/h a m/s i a l´inrevés.
-Problemes per calcular la velocitat o el temps o la distància amb la fórmula corresponent.
-Problemes per calcular l´acceleració, la velocitat o el temps amb la fórmula corresponent.
-Repassar els problemes que teniu fets a la llibreta i al llibre digital.
-Diferenciar entre el concepte de velocitat instantánia i velocitat mitjana.
-Repassar el concepte d´acceleració mitjana.
-Estudiar les gràfiques d´un mòbil que teniu a la llibreta de velocitat (gràfica distància-temps), i la gràfica de l´acceleració (gràfica velocitat-temps).

Comentarios  Ir a formulario