20130502115723-fred-calor-pell.jpg   Com es veu a la foto, la pell humana té uns receptors específics que detecten el pas de calor ja sigui per augment o disminució de temperatura i d´aquesta manera el nostre cos detecta si fa fred o calor.

   Aquests detectors s´anomenen corpuscle de Ruffini i corpuscle de Krause.


  Consulta els següents enllaços per a conèixer quin de cadascun és el detector del fred i quin el de la calor, i quants hi ha segons la part de la pell del cos i com funcionen :
3- Aquí teniu la pàgina del vostre llibre que parla d´aquests corpuscles. Feu un esquema a la llibreta i llegiu-la dues vegades. Descarregueu-vos la foto per a fer-la gran i llegir-la amb comoditat. Una vegada llegida la pàgina feu els exercicis 22,23 i 24 a la llibreta.
Comentarios  Ir a formulario