Les notes dels examens de recuperació dels alumnes presentats, són :                               1ª Avaluació      2ª       3ª                    Nota final

  Alexandre  .....              0                0        0                            0


   Ilham         .....            2´5              --        2                           2Comentarios  Ir a formulario