20141022083220-img-20141021-103405.jpg  
En la pràctica n.5 comprovarem els estats i canvis d´estat de la matèria fent servir diferents substàncies i procesos per a comprovar els canvis d´estat i les propietats que presenten fonamentalment cada estat d´agregació de la matèria (si la substància en qüestió és dura, tova, si es pot comprimir, o no, etc).

  
     Veurem un cub de gel mentre es fon, intentarem comprimir un líquid i un gas amb una xeringa i cremarem un paper a la campana extractora per a veure un canvi d’estat mitjançant una reacció química. 
     També comprovarem què passa al dissoldre un sòlid en un líquid i formar-se una dissolució...que passa amb l´estat del sòlid que es dissol, es un sòlid que està al líquid o ha passat a estat líquid tot??.
     Observarem també paper d’alumini, una borsa de plàstic, aigua, oli, sal, aigua bollint, etc, per veure quins estats d’agregació tenim o quins canvis d’estat es produeixen.

Comentarios  Ir a formulario