20141103031905-densidad-del-agua.jpg


Al següent web teniu una bona explicació de què és la densitat i exercicis per a practicar com es calcula la densitat :

                                    http://www.xtec.cat/~jivern/d72/q3.htm


Comentarios  Ir a formulario