- Vídeo 1 :  Explicación gràfics x-t del MRU :
- Vídeo 2 :  Explicació gráfics v-t del MRU : 
- Vídeo 3 :  Explicació gràfics x-t de dos mòbils amb MRU :

- Vídeo 4 :  Explicació de com construir un gràfic x-t a partir d’una taula de dades x,t. ( problema 17 página 16 ) :
- Vídeo 5 :  Explicació de com construir una taula de valors i un gráfic x-t a partir de l’equació de moviment d’un MRU ( per després fer un exercici con el 45 de la pàg. 19 ) :


Comentarios  Ir a formulario