20150410101913-images-10-.jpg

   ★ EXERCICI :  Calcula la força resultant  Fr  si  F1 = 1200N  i  si també F2 = 1200N.
   Digues també, i explica, cap a on es mourà la barca.


    ●  " Fixa’t que per a fer aquest exercici necessites aplicar el mètode del paral.lelogram i el teorema de Pitàgores per tal de sumar les forces que són perpendiculars ".  Si no recordes com fer-ho, mira l’article 115.


Comentarios  Ir a formulario