20150414160031-20150414-115857.jpg   - Seguint la teoria de la Llei de Hooke de l’article 114 calcularem el valor de la constant K de diferents molles.

   Si aïllem la K de la fórmula de la Llei de Hooke, tenim :


                                       K = F / X

Comentarios  Ir a formulario