20170207104824-edif-2pto-fuga.jpg


  -  Per la propera setmana que jo no hi seré a l'institut, cal que feu la següent feina tant a l'hora del taller com a l'hora que teniu a l'aula ordinària :


1)  Fer un dibuix en perspectiva cònica a un punt de fuga o a dos punts de fuga, a escollir, paregut al de la foto que veieu aquí a l'article 12.


2) Fer l'exercici 10 del final del tema 3 del llibre de la part d'exercicis. Cal copiar l'enunciat a la llibreta.


3) A l'hora de taller haureu de fer un resum a la llibreta, o esquema, de la part del llibre del tema 3 que parla de LES ESCALES.
Comentarios  Ir a formulario