20180829200039-k1.png      * Exemples de problemes de circuits resolts pel métode de malles i métode de 
        nodes de Kirchhoff:

Comentarios  Ir a formulario