20200328182952-coronavirus-stop-pic3.jpg

                             UNDER CONSTRUCTION !!

    


         CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 3 ( 30th March to 3rd April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la tercera setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 30 Març al 3 d’Abril, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu només tasques d’Ampliació que són obligatories.     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1)  Mira aquest video totes les vegades que sigui necessari. En ell explico com
           resoldre el problema que es planteja en l’enunciat. Observa el video varies
           vegades i atura’l per estudiar les parts que siguin més complexes per tu.
           Una vegada hagis vist el video varies vegades, has de fer exactament el 
           mateix en els enunciats A, B i C que es plantegen a sota i que has de resol-
           dre seguint el mateix mecanisme que has vist al video.

           (RECORDA, NOMÉS HAS DE VEURE EL VIDEO
         SEGÜENT i SEGUIR EL MATEIX PROCEDIMENT
         PER RESOLDRE ELS EXERCICIS DELS ENUN-
         CIATS A, B i C QUE TENS A SOTA).                                  VIDEO QUE HAS DE VEURE I ESTUDIAR           ENUNCIAT A :            ENUNCIAT B :           ENUNCIAT C :
       2 Mira aqu


          - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   1)  Primer 

      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març AL 3 d’Abril.    > Tasques a fer del 30 Març al 3 d’Abril :


          1) Llegir


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març al 3 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :


    > 1. Exercicis que heu de fer aquesta setmana del dossier PAU de cinètica.

      Aquesta setmana, 

Comentarios  Ir a formulario