- TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu només tasques d’Ampliació que són obligatories. 
    > Tasques de " Ampliació "
     (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


       1)  Mira aquests videos totes les vegades que sigui necessari. En ells explico  
           com resoldre el problema que es planteja en l’enunciat. Observa els videos 
           varies vegades i atural’s per estudiar les parts que siguin més complexes  
           per tu. Una vegada hagis vist els videos varies vegades, has de fer 
           exactament el mateix en els enunciats A, B i C que es plantegen a sota i 
           que has de resoldre seguint el mateix mecanisme que has vist als videos.

           (RECORDA, NOMÉS HAS DE VEURE ELS VIDEOS
         SEGÜENTS i SEGUIR EL MATEIX PROCEDIMENT
         PER RESOLDRE ELS EXERCICIS DELS ENUN-
         CIATS A, B i C QUE TENS A SOTA).

   Són videos de 3 minuts cadascun en els que entre tots ells s’explica com resoldre un problema de concentració d’una dissolució amb l’ús de la densitat dels components i canvis d’unitats amb factors de conversió. Com no he pogut penjar tot el video sencer, l’he penjat a trossos, en 11 parts. Mira els 11 videos i estudia detenidament com es fa un problema com aquest i després intenta fer els problemes similars que tens en els enunciats de a sota :


                       Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5     Video 6     Video 7     Video 8

                                                     Video 9     Video 10     Video 11           ENUNCIAT A :            ENUNCIAT B :           ENUNCIAT C :
       2 Mira aqu


     

Comentarios  Ir a formulario