Se muestran los artículos pertenecientes al tema 1 Batx Química (11th grade Chemistry) 2019-2020-2021.                                                                Unit 4 :  SOLUCIONS.  

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                      SOLUTIONS LESSON      + Solubilitat de gasos amb la temperatura :   Link1    Link2    Link3    Video (minuto 4:21)

      + Enigma barreja suc síndria i suc de llimona :          Enunciat              Foto             Solució

    + Ley de Henry de la solubilidad de gases en líquidos :  Link0     Link1     Link2

     + Ley de Raoult :    Link1     Link2     Link3     Link4


20191118124042-gasos-pic1.jpg


                                                                    Unit 2 :  GASOS.   

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                          GASOS LESSON      + Esquema pissarra Efecte hivernacle (escalfament globar, gasos) :   Esquema


     + Experiència de Torricelli 1 (Pressió atmosfèrica) :  Video

     + Experiència de Torricelli 2 (Pressió atmosfèrica) :  Video


     + Experiència llei de Graham (difusió gasos) :   Video

     + Apunts pissarra densitat gasos i massa molecular gasos :   Pic

     + Video origen de l’atmòsfera :  Video

     + Solucions problemes 26 al 30 :   Pag 1     Pag 2     Pag 3     Pag 4
20190911215512-virus-pic1.png                                                     Unit 1 :  LA MATÈRIA.   

                          1r Batx QUÍMICA.     

                                                             MATÈRIA LESSON 

     

    + Martha Chase :  LINK

                                  Encara que va treballar amb Alfred Hershey en l’experiment que li
                                  va proporcionar el premi Nobel de medicina a Hershey el 1969, 
                                  ella no va rebre aquest guardó.


     + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK     + Resum-esquema pissarra de les "LLEIS PONDERALS" :   Pic
          (Proust, Dalton, Richter).


     + Resum tema 1 pdf (Casals pàg 33) :  Resum mapa conceptual


     + Arxius amb els problemes del tema resolts:                          

                                 File 1               File 2               File 3               File 4           


     +  Exercicis per a repassar de transferència de calor :

                 > Exercici 1 i solució
                 > Exercicis extra 2  i solucions   (hi ha molts...no cal fer-los tots).    - COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video