Se muestran los artículos pertenecientes al tema 1ESO Tecnologia Grups D i E , 2016-2017.20160916123541-untitled.png


 - Videos sobre la tecnología :

                      1)  Què és la tecnología?  video 1.

                      2)  Què és la tecnología?  video 2.


- Videos sobre el procés tecnològic :


                       3) El procés tecnològic. video 0

                       4) El procés tecnològic. video 1

                       5) El procés tecnològic. video 2 - ACTIVITAT LLIURE, OPTATIVA :

   Ara després de veure els videos, qui vulgui i li vingui de gust, pot escriure a la llibreta quin video li ha agradat més i perquè, i escriure a sota una petita frase amb quina creus tu que és la diferencia més important que hi ha entre tecnología i procés tecnològic.