Se muestran los artículos pertenecientes al tema 4ESO FiQ 2016-2017 ENGLISH (from article 47)..

20160906231515-untitled.png

 - A short and interesting video about work Mendeleiev did is shown at this video and you can find out the very reason why he became famous :


                                                   https://www.youtube.com/watch?v=fPnwBITSmgU


 - And a short summary about his life can be read here :

 
                                                   1- http://www.chemistry.co.nz/mendeleev.htm

                                                   2- http://www.famousscientists.org/dmitri-mendeleev/ - You can look a good periodic table up at the followin link. It’s easy here to change language periodic table from english to spanish if you like in order to consult properties of compounds or elements :


                                                    http://www.ptable.com/?lang=en


 - You find here two empty periodical tables if you’d like to print it for practising and write at home the symbols and oxidation numbers of each element by heart. The first one is totally empty for you to write both symbols and oxidation numbers, the second one has the symbols written for you to write only the oxidation numbers of each element :


- Oxidation numbers are well explained at the following link, look them up!! :

              1- http://www.wikihow.com/Find-Oxidation-Numbers
- Next link shows you how to formulate different kind of chemical compounds like oxides, chlorides, binary non metal compounds, ionic easy compounds and so on. You can also practice yourself doing the activities online that this web provides. We will be able to work out with formulas about the different compounds using the gap exercices on this page :


                                                      http://www.chemicalformula.org/


20160815201305-centripetal-force.png

  - This year you will be able to find whatever english physical resources of 4ESO PHYSICS AND CHEMISTRY you need at links I will post here within the running course :


20160530094533-ondas.png

  - Començarem el tema de ones i moviment vibratori i ondulatori veient els següents videos :

    * video 1 :
      
       https://www.youtube.com/watch?v=1C6h0eqvhF4

    * video 2 :

       https://www.youtube.com/watch?v=HI4PtWMNOi0

    * video 3 :

       https://www.youtube.com/watch?v=xu0Z_hx4ZTQ

    *  video 4 :

       https://www.youtube.com/watch?v=yWajRrhrDlQ

    * video 5 :

       https://www.youtube.com/watch?v=L-Y6UZqcljI

    * video 6 :
 
       https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q

     * video 7 :

        https://www.youtube.com/watch?v=jA-r20PlUl8

     * video 8 :

        https://www.youtube.com/watch?v=F7aab00MJKE      


      


20160508133206-untitled-11-.png


   - Aquí teniu un full amb les solucions dels problemes que cal que feu del llibre per a repassar :


  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaZUFFV1R2WGUzN2M/view?usp=sharing


   - Al següent enllaç teniu corregits els exercicis 20,32 i 35 que hem fet avuí a clase:


   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaWGxualFIVEg1QzQ/view?usp=sharing   - Aquí teniu ja els exercicis per a repassar :

        a) Aquí teniu de moment fets i explicats els exercicis 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 i 33:

            https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaT2gxdHJtcDgzWVk/view?usp=sharing


        b) Aquí teniu des del 34 al  43  :

          https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaZTlCSXd6OFp4WlE/view?usp=sharing


         c)  I per últim aquí teniu l’exercici 44  :

          https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaWDlUWFppTkIxZW8/view?usp=sharing


   A partir del 44 ja són de potencia i palanques i la resta del tema que no hem donat tant, per tant tot el que té a veure amb treball, energies cinètica, potencial i mecánica, força de fregament, etc, ja teniu tots els exercicis per a repassar, que són fins al 44.

   

20160502083810-untitled-9-.png


- Escolta els següents videos sobre la calor i la temperatura :

    video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=RCjWgqyNguw

    video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=44NlUndkQ1Q

    video 3 : https://www.youtube.com/watch?v=AvNMdh7mg3U

    video 4 : https://www.youtube.com/watch?v=4kWW6C1NSB4

    video 5 : https://www.youtube.com/watch?v=mvjr4Djc3Mo


   * Després de veure els videos, contesta les següents preguntes :


 1- Quina diferència hi ha entre calor i temperatura?.

 2- Per què l’escala de Kelvin és l’escala absoluta de temperatura i no la Celsius?.

 3- Quina importancia té la temperatura i el calor per als materials?.

 4- Quan va començar o iniciar-se l’interés per l’estudi del calor?.

 5- Quina relació hi ha entre l’energia cinètica de les mol.lècules o el moviment d’aquestes i la temperatura?   i amb el calor i dilatació dels materials?.

 6- Per què penses que el calor i les corrents de convecció són importants a la vida i principalment al clima i funcionament del nostre planeta?.

 7- Quines són les principals aplicacions del calor en la industria i activitats humanes?.  

20160426012239-images-3-.png


  - Al següent arxiu trobaràs exercicis de tot tipus del tema de cinemática organitzats per apartats i amb les seves solucions i resolts mitjançant videos de YouTube, per tant pots veure com es fan seguint les classes que fan els professors que apareixen als videos explicant com es fan els exercicis :


  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaZTNCcjg5WjFuMWc/view?usp=sharing

  

20160426023120-imagesglc24i7j.jpg

                             


                                                                 TREBALL, CALOR I ENERGIA.


 - Als següents videos podeu escoltar explicacions fonamentals sobre la relació entre el treball i l’energia, i quins tipus hi ha i què és cada qual i com es defineixen :

  video 1 : Video general de 4 minuts sobre el treball i l’energia :

  https://www.youtube.com/watch?v=P8JnJGQdT7w

  video 2 : Video més extens i amb detall de 32 minuts sobre energía i potencia :

  https://www.youtube.com/watch?v=QO74abIk5PA

  video 3 : Video de 28 minuts sobre l’energia potencial i l’univers i tipus d’energia :

  https://www.youtube.com/watch?v=6-bZIuDuuSI

  video 4 : Video de 29 minuts sobre la conservació de l’energia mecánica :

  https://www.youtube.com/watch?v=_3zUUyddkPg


 - Aquí us deixaré alguns links perquè pugueu repassar tot el que hem estudiat en aquest tema de treball i energía, des de la teoría fins a problemes :


    1. Pàgina on podeu veure exercicis sobre el càlcul del treball i les seves solucions amb un video on s’explica cada exercici com es fa :

      http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/02/trabajo-ejercicios-resueltos.HTML


    2. Pàgina on podeu veure l’explicació sobre l’energia cinètica i teniu exercicis sobre el càlcul de l’energia cinètica i les seves solucions  amb un video on s’explica cada exercici com es fa :

       http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/02/energia-cinetica-ejercicios.HTML


    3. Pàgina on podeu trobar explicació i exercicis amb les solucions en videos sobre l’energia potencial :

       http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/02/energia-potencial-gravitatoria.HTML


     4. Pàgina on podeu trobar explicació i exercicis amb les solucions en forma de videos sobre l’energia mecánica :

        http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/02/energia-mecanica.HTML


     5. Pàgina on podeu trobar explicació sobre la conservació de l’energia i exercicis al respecte amb les solucions en forma de videos :

        http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/02/conservacion-de-la-energia-mecanica.HTML


     6. Pàgina on podeu trobar explicació sobre potencia i energía i exercicis amb solucions al respecte :

         http://profesor10demates.blogspot.com.es/2014/04/potencia-y-trabajo-ejercicios-resueltos.HTML


     7. Pàgina on podeu trobar explicació sobre el calor i l’energia i exercicis amb solucions al respecte :

         http://profesor10demates.blogspot.com.es/2015/06/calor-y-energia-ejercicios.HTML


    I en aquestes pàgines d'aquest blog d'aquest professor podeu trobar molts més exercicis resolts de qualsevol tema del temari d'enguany de 4ESO, així que aprofiteu-ho i pegueu una ullada perquè té moltes coses i a més tots els exercicis corregits amb les solucions en videos!!!.      


20160313210114-images.jpg


- Aquí us deixo uns videos que veurem a classe per a començar a fer els problemes d’objectes submergits fent servir el principi d’Arquímedes :


   1. Exercici 1 de flotabilitat d’una esfera :

       https://www.youtube.com/watch?v=PZygcuQThak

   2. Exercici 2 de flotabilitat d’un iceberg :

       https://www.youtube.com/watch?v=i3d5bUm66nY

   3. Aquest exercici és d’una premsa hidráulica :

        https://www.youtube.com/watch?v=hTdDSlknBq8

   4. El principi d’Arquímedes :

       4.1  https://www.youtube.com/watch?v=9ifo2DaDvnw

       4.2  https://www.youtube.com/watch?v=95Jrk9W5wr0

       4.3  https://www.youtube.com/watch?v=TbDw2qYsRoI

   5. per què suren els vaixells? :

       5.1 https://www.youtube.com/watch?v=ZqiWqR-2qD4

       5.2 https://www.youtube.com/watch?v=vCJxDxSWFpo

       5.3 https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg

   6. Exercicis d’Arquímedes més complicats :

       6.1 exercici del pes aparent i empenyiment d’una esfera :

             https://www.youtube.com/watch?v=nFeqPKCdjlQ

       6.2  càlcul de l’àrea de la part submergida d’un cos que sura :

             https://www.youtube.com/watch?v=SbVbn48WPkE

       6.3  càlcul del volum submergit d’un cos però en dos líquids diferents :

              https://www.youtube.com/watch?v=ERZMPMAf3Z4

       6.4  càlcul del percentatge de volum submergit d’un iceberg al mar :

              https://www.youtube.com/watch?v=-VRXkQzjoL0 - I si encara tens una mica d’interés i temps pots veure aquest últim video a casa :

             https://www.youtube.com/watch?v=izwiA_02ixU&ebc=ANyPxKpIuQ8h--6lRo0dfZF4y1Bl543V0la-H1lrl6YaNo_8wiO1wyQ8GvDqNILAlv0vyqN78EQVl09vBtngu2ZjsP--q7Twbw - I en la página d'aquest profesor trobareu una infinitat d'exercicis resolts amb videos, explicats pas a pas i resolts, no solament d'aquest tema de fluïds sinó de qualsevol tema que vulgueu de 4ESO :

    http://profesor10demates.blogspot.com.es/2013/08/fisica-y-quimica-4-eso-ejercicios-y.HTML    20160301104042-20160301-103527-1.jpg
20160301103236-20160301-102726-1.jpg
20160301102421-20160301-101626-1.jpg
20160223232721-images.png - En aquesta web que us deixo podeu descarregar-vos PDF amb problemes resolts molt interessants de tot tipus de temes, des dels que ja hem donat (cinemática, dinámica) fins als que encara hem de donar (pressió, fluids, energía, etc) :


                          http://www.xtec.cat/~jpere239/Problemes4t.htm
20160209004759-images81skwseq.jpg


  - Als següents enllaços pots consultar tot allò referent al tema de dinámica i les forces, les lleis de Newton, problemes, la gravetat, la llei de gravitació universal, etc :


 1) Què és la dinámica (en aquesta web consulteu només què és la dinámica, no mireu l’explicació que hi ha més a sota sobre les lleis de Newton) :

 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/dinam1p_1.HTML

 

  2) Les lleis de Newton, principi d’inèrcia, F=m.a, llei d’acció i reacció :

 http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Leyes_de_Newton.html


  3) Força de fricció :

  http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_Roce.html


  4) Relació entre Galileo i Newton :

  http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/complementos/enlace3.htm


  5) Diferencia entre masa y peso :

  http://www.profesorenlinea.cl/fisica/masaypeso.htm

  gravedad :  https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg


  6) Gravitació universal :

  a) http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/index.HTML

  b) http://www.astromia.com/astronomia/gravita.htm

  c) http://perso.wanadoo.es/antoni.salva/gravetat_cas.HTML

  d) http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/temas/gtemas.htm


  7) Problemes :

  a) https://www.youtube.com/watch?v=qBzSdy8JGtk

  b) https://www.youtube.com/watch?v=TaB7RTeaXXM

  c) http://www.fisimat.com.mx/ley-de-la-gravitacion-universal/

  d) https://www.youtube.com/watch?v=WaRHL7Ll1P020160113152754-centro-de-gravedad-2-728.jpg
20160113151856-descarga-2-.png   - A continuació us deixo uns videos per observar el centre de gravetat dd diferents objectes i sistemes, i altres links per a consultar :


  1) https://youtu.be/uB22cEpk18s

  2) https://youtu.be/YV__F0c-wlk

       3) http://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/estructuras/centro_de_gravedad.html

  4) https://es.m.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad

  5) http://definicion.de/centro-de-gravedad/

  6) https://youtu.be/tpTAOeba4ho
20160113152041-descarga-4-.jpg  - En aquest parell de videos teniu exemples de com calcular la resultant de dues forces paral.leles no concurrents i com dibuixar la força resultant i calcular el seu mòdul :


  1)  https://youtu.be/xvVJaCo7ebg

  2)  https://youtu.be/S9UEjeupE7o

20160130022308-20160112-114602.jpg- Fes click al següent enllaç per veure la foto en gran :
20160112181731-20160111-094927-1.jpg
20151209173816-descarga.png
  - En aquesta adreça pots trobar aspectes i conceptes explicats sobre què és una força, magnituds vectorials, components d’una força, efectes que poden produir les forces, sistemes de forces, etc :


                      http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/9-les-forces/#.VmhTCtt21J8

20151202011014-20151201-085320-1.jpg
  En aquest exercici hi ha un error, ja que al passar els 120 km/h a m/s no són 25m/s sinó 33’33m/s. Però la resta del problema es fa com es veu a la foto, solament que ficant 33’33m/s en lloc de 25m/s.
20151202010514-20151201-084918-1.jpg
20151202010231-20151201-084927-1-1.jpg
20151125142455-20151125-142006.jpg
20151125105215-images-8-.jpg

   - Aquí us deixo alguns enllaços per a repassar i consultar el que hem vist sobre tots els tipus de moviments que hem vist, també aquest últim del moviment circular uniforme :

   
      -   http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcu/mcuobjetivos.htm

      -   http://www.edu365.com/batxillerat/recursos_xarxa/fisica.htm

20151118164129-descarga-2-.jpg
  - Aquí us deixo alguns links perquè us mireu la caiguda lliure i alguns comentaris al respecte que està molt ben explicat :

                                       

                                       1.  http://cefax.org/eso/Cinematica/4_2caidalibre.html

 2. http://www.xtec.cat/ieslamallola/fisica/nousproblemes/demo/resum_possib_mrua_caiguda.html

 3. https://ca.m.wikibooks.org/wiki/Ciències_de_la_Naturalesa_(nivell_ESO)/Caiguda_lliure20151109102317-20151109-101554-1.jpg

    Aquí us deixo la demostració de la fórmula que us he comentat aquest matí a classe perquè mireu els passos de la demostració amb cura a casa, i si no ho enteneu bé el proper dia em pregunteu i ho mirarem amb detall a classe. Aquí teniu la demostració feta pas a pas a la foto que surt en aquest article 23.

  - Aquí teniu uns quants exercicis per a practicar el MRU :

  1. Un mòbil viatja en línea recta amb una velocitat mitjana de 1200cm/s durant 9s , i després amb velocitat de 480cm/s durant 7s, sent ambdues velocitats del mateix sentit. Calcula :
a) Quin és el desplaçament total en el viatge de 16s?.
b) Quina és la velocitat mitjana del viatge complet?.

  2. Resoldre l’exercici anterior suposant que les velocitats van en sentit contrari.

  3. Un mòbil recorre una recta amb una velocitat constant. Als instants t1=0s i t2=4s , les seves posicions són x1=9’5cm i x2=25’5cm. Calcula :

  a) La velocitat del mòbil.
  b) La seva posició en t3=1s.
  c)  Les equacions de moviment.
  d)  La abcisa en l’instant t4=2’5s.

  4. Es produeix un dispar a 2’04km d’on es troba un policia. Quant tardarà el policia en escoltar-lo si la velocitat del so en l’aire és de 330m/s?.

 5. La velocitat del so és de 330m/s i la de la llum de 300000km/s. Es produeix un llàmpec a 50km d’un observador. Calcula :

 a) Què rep primer l’observador, la llum o el so?.
 b) Amb quina diferència de temps els registra?.

 6. Quant triga en arribar la llum del sol a la terra?, si la velocitat de la llum és de 300000km/s i el sol es troba a  150.000.000km de distància.

 7. Un cotxe de fórmula 1 recorre la recta del circuit amb velocitat constant. En el temps t1=0’5s i t2=1’5s , les seves posicions en la recta són x1=3’5m i x2=43’5m. Calcula :

 a) A quina velocitat es desplaça el cotxe?.
 b) En quin punt de la recta es trobarà als 3s?.

 8. Quina serà la distància recorreguda per un mòbil a raó de 90km/h després d’un dia i mig de viatge?.

 9. En una cantonada una persona veu com un home passa amb el seu cotxe amb una velocitat de 20m/s. Deu segons després passa la policia darrere d’ell a 30m/s. Considerant que ambdos mantenen la seva velocitat constant, calcula :

 a) A quina distància de la cantonada la poli atraparà al cotxe de l’home?.
 b) En quin instant es produirà la trobada?. (AQUEST CAP DE SETMANA US DEIXARÈ LES SOLUCIONS A AQUESTS PROBLEMES PERQUÈ PUGUEU COMPROBAR SI US HAN SORTIT BÉ O NO).20151013122349-tp.jpg
20150930004116-20150929-084643-1.jpg
20150930003836-20150929-084617-1.jpg
20150930003646-20150929-084626-1.jpg
20150930003423-20150929-084555-1.jpg
20150930003214-20150929-084527-1.jpg

   Aquest esquema de taula periòdica penso que us pot ser molt útil perquè apareixen indicats els elements mes representatius de cada familia i les valències més importants que cal recordar a l’hora de formular els composts químics.

   
20150930002833-20150929-084458-1.jpg
20150930002454-20150929-084419-1.jpg

  En aquesta foto podeu veure com s’uneixen els àtoms en una xarxa tridimensional mitjançant enllaços covalents per a formar no molècules, sinó macromolècules o sòlids covalents amb una xarxa tridimensional extensa.20150930002113-20150929-084542-1.jpg
20150930001206-20150929-084409-1.jpg

  Us penjo aquesta foto perquè es veu molt clarament com comparteixen els electrons els àtoms d’hidrogen i el d’oxigen quan s’acosten un a l’altre per a formar els enllaços covalents entre els hidrogens i l’oxigen i finalment formar el compost molecular o molècula d’aigua.20150930000753-20150929-084435-1.jpg

  Aquí teniu de manera clara en aquesta taula com s’organitzen els electrons s i els electrons p a dintre dels perìodes de la taula periòdica per a saber els electrons de la última capa que faran servir els àtoms per a reaccionar amb altres elements, i d’aquesta manera entendre què és la valència d’un element i saber formular més endavant.20150930000344-20150929-084357-1.jpg
20150929235840-20150929-084335-1.jpg
   Encara que ja teniu els enllaços per consultar unes taules periòdiques que estan molt bé, aquí us deixo una foto d’una bona taula periòdica per si cal consultar-la rapidament.20150929235540-20150929-084320-1.jpg
   En aquesta foto podeu recordar com és l’àtom de Rutherford i quina estructura té. I recordar on es troben els electrons al voltant del nucli on es troben les subpartícules positives.20150924084044-ud2-lenlla-qumic-1-638.jpg
   - Aquí teniu la informació que he tret de la Wikipèdia perquè tingueu una altra definició del que és un enllaç químic :

    

Enllaç químic

L’enllaç químic és el fenomen fisicoquímic pel qual dos o més àtoms o ions s’uneixen per a formar compostos químics, obtenint així una major estabilitat. Per tant, dos àtoms s’enllacen si l’energia assolida en la seva unió és inferior a la que tenia cadascun d’ells per separat. La gran majoria de les substàncies presents en la natura estan formades per conjunts d’àtoms vinculats entre si que, depenent dels tipus d’enllaços que presenten i les seves disposicions espacials, determinen les característiques de les substàncies. Aquests fets atorguen una gran importància a l’estudi de l’enllaç químic, convertint-lo així en una de les disciplines més importants de la química.

Com s’ha dit anteriorment, les espècies químiques realitzen unions entre si per a assolir estadis de major estabilitat, tot disminuint l’energia del sistema; aquesta estabilitat se sol donar quan el nombre d’electrons que posseeix un àtom en el seu últim nivell energètic és igual a vuit (ns2np6), estructura que coincideix amb la del gas noble més proper en lataula periòdica. A més, perquè aquest obtingui una total estabilitat, haurà de formar un enllaç amb una altra espècie. Així doncs, d’aquesta descripció podem obtenir dues conclusions: la primera, que els gasos nobles (tal com indica el seu nom) no precisen d’enllaçar-se amb cap altra substància, ja que són estables per si sols, d’aquesta manera, podem trobar àtoms d’heli (He), de neó (Ne), d’argó (Ar), de criptó (Kr) i de xenó (Xe) aïllats; i la segona, la més important i la que atorga el sentit a la disciplina de la química com a ciència bàsica és que tota la resta d’elements químics tendiran a relacionar-se i reaccionar amb d’altres per a aconseguir una major estabilitat. L’objectiu fonamental de la química serà doncs l’estudi d’aquestes reaccions, així com aprofundir en la composició de la matèria i el seu comportament. L’enllaç químic és, per tant, la disciplina encarregada de descriure les característiques de les unions entre les espècies químiques i les seves conseqüències, tant a nivell microscòpic com macroscòpic.

20150924083328-enllac-metallic.png
   - 1. Aquí teniu un link amb videos interessants per a aprofundir en l’enllaç metàl.lic :

                  
                                   http://fisicaiquimica1rbat2011-12.wikispaces.com/1.6.+++++Enllaç+metàl·lic.+Sòlids+metàl·lics.+Propietats.   


   - 2. Al següent link podeu consultar l’enllaç metàl.lic, encara que està molt paregut al llibre, però ho explica amb altres paraules.


                                   http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/2009/11/enllac-metallic.html
20150923105556-compost-ionic2.png

     - Aquí al següent link podeu consultar l’enllaç iònic :


       http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/search/label/enllaç%20iònic
20150923105146-covalent.png

     - Consulta aquest link per a estudiar una mica l’enllaç covalent :


                  http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/2009/11/lenllac-covalent.html         
      

   

  
20150923002611-20150922-122927.jpg 

  Aquí teniu el resum que hem fet a classe destacant les característiques principals que diferencien als metalls dels no metalls.


 

  - Al següent enllaç teniu una molt bona taula periòdica en català on, a més, podeu veure la classificació dels diferents elements en metalls, no metalls, semimetalls, gasos nobles, etc, a més de consultar tota la informació de cada element químic de la taula i les seves propietats més importants :


                                        
                                    - Classificació dels elements de la taula periòdica.


   Fixeu-vos que en aquesta taula periòdica podeu escollir la temperatura que desitgeu i us diu en quin estat es troba cada element a eixa temperatura (sòlid, líquid o gasós).

   1.- Al següent link pots consultar dos molt bones taules periòdiques i classificar els elements químics en funció de qualsevol propietat que desitgis, a més de consultar la informació corresponent de qualsevol element químic de a taula periòdica :                               1) http://www.ptable.com/?lang=ca


                               2) http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm       - També, aquí mateix al bloc, a l’esquerra i a sota a l’apartat on diu "ENLACES" teniu un link on podeu consultar una taula periòdica també amb tota la informació però en català, aquí tens el link :

                                                 
                                    http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/
    2.- Als següents links pots consultar informació sobre vida i treball de Dimitri Mendeleiev :

        
                             http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendeleiev.htm


       - I si vols investigar més o saber-ne més informació sobre Mendeleiev i la seva biografia i treball, pots consultar aquesta pàgina que és més extensa :


                                  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev


   
        - En aquest web pots llegir curiositats de la vida que va tenir Dimitri Mendeleiev :


                              http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/M/mendeleiev.htm