Se muestran los artículos pertenecientes al tema Circuits, Lleis de Kirchhoff.20180829200039-k1.png      * Exemples de problemes de circuits resolts pel métode de malles i métode de 
        nodes de Kirchhoff: