Se muestran los artículos pertenecientes al tema sobre el quart estat de la matèria: el plasma.Al grup google podeu baixar-vos un word amb un text que parla sobre el plasma, i a enllaços podeu accedir a una pàgina web que tracta també aquest tema del plasma. Al grup google també teniu un petit word on parla una mica de com funciona una tele de plasma.