20141028104842-20141028-104023.jpg


   Barregem maizena o farina amb aigua en la proporció correcta i es comprova com la mescla es comporta com un sòlid o com un líquid segons la pressió aplicada.

Comentarios  Ir a formulario