Els alumnes que han de fer els deures 2B3, una vegada han vist el video corresponent aquest passat cap de setmana, han de fer el següent:

Tasques que heu de fer els alumnes que han de veure el video en angles:

1-Anar a la pàgina: http://cbasefisqui4eso.wikispaces.com/Uniones+Entre+%C3%81tomos
Baixar una mica en la pàgina i veure el tercer video, el que diu ENLACE IONICO.

2-Anar a la pàgina :http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sal-comun-mejor-ejemplo.html?x=20070924klpcnafyq_75.Kes&ap=1

llegir aquesta pàgina varies vegades i copiar l´esquema de l´estructura en ions de la sal NaCl.


3-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-18-Ionización.html , en aquesta pàgina heu d´escollir la substància clorur de sodi y quan sorti dalt, arrossegar-la i deixar-la dintre del vas d´aigua, per veure com es separa en ions.

4-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-iónico.html , seguir les instruccions de la diapositiva i veure com els àtoms de sodi i clor s´intercanvien els electrons per formar els ions.

5-Anar a la pàgina: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/ionico.htm
, llegir aquesta pàgina i a sota en l´animació, arrossegar un àtom cap a l´altre per veure com s´intercanvien electrons per formar el catió i l´anió.

6-Anar a la pàgina: http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm#Necesidades , llegir d´aquesta pàgina els apartats : conceptos básicos, estructura y propiedades del agua, propiedades del agua.

7-Anar a la pàgina: http://lamateria-lns.blogspot.com/2010/02/dissolucio-de-nacl-en-aigua.html , llegir aquesta pàgina que fa referència al mateix video en anglés que haveu vist.

8-Una vegada visitades totes aquestes pàgines web, haure d´omplir el qüestionari de preguntes que vos passarà el professor.

Comentarios  Ir a formulario