Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2B4 Indicacions de l´activitat del video en anglés que han de fer alguns.

Els alumnes que han de fer els deures 2B3, una vegada han vist el video corresponent aquest passat cap de setmana, han de fer el següent:

Tasques que heu de fer els alumnes que han de veure el video en angles:

1-Anar a la pàgina: http://cbasefisqui4eso.wikispaces.com/Uniones+Entre+%C3%81tomos
Baixar una mica en la pàgina i veure el tercer video, el que diu ENLACE IONICO.

2-Anar a la pàgina :http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sal-comun-mejor-ejemplo.html?x=20070924klpcnafyq_75.Kes&ap=1

llegir aquesta pàgina varies vegades i copiar l´esquema de l´estructura en ions de la sal NaCl.


3-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-18-Ionización.html , en aquesta pàgina heu d´escollir la substància clorur de sodi y quan sorti dalt, arrossegar-la i deixar-la dintre del vas d´aigua, per veure com es separa en ions.

4-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-iónico.html , seguir les instruccions de la diapositiva i veure com els àtoms de sodi i clor s´intercanvien els electrons per formar els ions.

5-Anar a la pàgina: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/ionico.htm
, llegir aquesta pàgina i a sota en l´animació, arrossegar un àtom cap a l´altre per veure com s´intercanvien electrons per formar el catió i l´anió.

6-Anar a la pàgina: http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm#Necesidades , llegir d´aquesta pàgina els apartats : conceptos básicos, estructura y propiedades del agua, propiedades del agua.

7-Anar a la pàgina: http://lamateria-lns.blogspot.com/2010/02/dissolucio-de-nacl-en-aigua.html , llegir aquesta pàgina que fa referència al mateix video en anglés que haveu vist.

8-Una vegada visitades totes aquestes pàgines web, haure d´omplir el qüestionari de preguntes que vos passarà el professor.

0 comentarios