Per demá heu de tenir fets els apartats "la materia per dins" i "símbols i fórmules" de la unitat 6 del llibre digital. Si hi ha alguna pregunta que es pot fer a la llibreta la feu a la llibreta, la resta ho feu al llibre digital.

Comentarios  Ir a formulario