El video que aquí s´indica presenta la reacció entre dos dissolucions, una del nitrat de plom (blanquinos) amb l´altra de iodur de potassi (transparent) per donar una nova substància sòlida groga que precipita al fons del vas i que és el iodur de plom (groc). Series capaç d´explicar mitjançant el dibuix de la reacció i dels reactius i productes amb boletes què és el que passa exactament??.

Comentarios  Ir a formulario