1- Al següent video 1 es veu una placa en la que hi ha una mica d´àcid sulfúric, primer s´afegeix a la placa un fil metàl.lic de coure i després una petita peça de magnesi. Mira el video i explica a la llibreta què penses que passa.

De quina forma diries que acaba la peça de magnesi, sòlida, líquida o dissolta en l´àcid sulfúric? (contesta a la pregunta a la llibreta).
2- Als següents segon i tercer video es veu el que li passa a una moneda de coure i níquel dintre d´un vas ple d´àcid nítric. Explica a la llibreta el que li passa a la moneda. Pensa que pot ser el fum de color marró que surt del vas en l´últim video.

Comentarios  Ir a formulario