Aquestes són les parts que ha de tenir un informe de laboratori quan feu una pràctica al laboratori.  Llegiu les següents instruccions i elaboreu en un full de la vostra llibreta o en un full en blanc el corresponent informe de la pràctica del volum que vàreu fer al laboratori.

1. En primer lloc es fica a dalt del full en gran el títol de la pràctica: MESURA DE VOLUMS D´OBJECTES AL LABORATORI.   I a sobre a la dreta es fica la data.

2. El segon apartat de la pràctica es diu OBJECTIU DE LA PRÀCTICA. I és on es descriu el que es pretén al fer la pràctica, que en aquest cas és esbrinar quin volum ocupen els diferents objectes que aneu a mesurar, en concret la pesa de metall i després les petites boles d´acer.

3. El tercer  apartat que ha d´apareixer en un informe es diu MATERIAL EMPRAT, i aquí ha d´apareixer tot tipus de material que haveu utilitzat per a fer la práctica, (així com el dibuix dels materials més importants, en aquest cas la proveta de plàstic), i també des de la proveta de plàstic, fins l´aigua, el got de vidre, les boletes d´acer, la pesa, la llibreta on escrius, la pissarra si ha sigut utilitzada per explicar, la calculadora i haveu realitzat algun càlcul, etc.

4. El quart apartat que ha d´apareixer a l´informe és el PROCEDIMENT. Aquí has de contar amb les teves paraules com has fet per a fer la pràctica. O sigui, has de descriure com t´has preparat, com has emprat els materials, què has fet amb la proveta, com has ficat l´aigua dintre fins a 20 ml per a després ficar l´objecte dintre, com has mesurat després el volum quan ha pujat l´aigua, com has netejat després el material, com has fet els càlculs, etc , etc, en fi, contar com ho has fet tot.

5. El cinqué apartat de l´informe són els RESULTATS I CÀLCULS. Aquí han de figurar els cálculs que haveu fet per a calcular el volum de cada objecte, així com el resultat del volum en cada cas. També s´han de ficar comentaris, si cal, que facin referència al resultat o a com han sigut obtinguts.

6. L´últim apartat de l´informe ha de ser el de COMENTARIS DE LA PRÀCTICA. Aquí has de ficar qualsevol comentari respecte a com te ha sortit la pràctica, des de si t´ha sortit malament, si t´has equivocat, la teva opinió, si se t´ha trencat alguna cosa o material de vidre del laboratori, si el resultat que has obtingut no et quadra i pot ser t´hagis equivocat, si tot t´ha sortit bé, si t´has saltat algun pas a l´hora de fer la pràctica, si creus que el resultat que has obtingut no és l´adequat i quina penses que pot ser la raó, si t´has tacat o has tingut algun problema amb el material, companys o desenvolupament de la pràctica, etc.

 

Comentarios  Ir a formulario