20130502105108-2013-05-02-10.28.27.jpg  Com es pot  veure a la foto, tant la calor com la temperatura com l´estructura dels cossos estan relacionades.

   L´energia transferida (o sigui el calor) entre dos cossos es tradueix o té com a conseqüència un augment de temperatura. I aquest augment de temperatura, si continua, provoca el canvi d´estructura entre els àtoms o molècules de la substància en qüestió, o sigui el canvi d´estat de la substància.

   Ja sigui de sòlid a líquid (fusió), de líquid a gas (vaporització), o si en lloc d´escalfar, refredem, passem de gas a líquid (condensació), o de líquid a sòlid (solidificació).

   Observa a la foto els diferents canvis d´estat que es poden produir, segons si refredem o escalfem la substància.

Comentarios  Ir a formulario