20191118124042-gasos-pic1.jpg


                                                                    Unit 2 :  GASOS.   

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                          GASOS LESSON 


     + Introducció 1 lleis dels gasos :  Link1    Link 2

                  > Gas laws :  Web

     + Esquema pissarra Efecte hivernacle (escalfament globar, gasos) :   Esquema


     + Experiència de Torricelli 1 (Pressió atmosfèrica) :  Video

     + Experiència de Torricelli 2 (Pressió atmosfèrica) :  Video


     + Experiència llei de Graham (difusió gasos) :   Video

     + Apunts pissarra densitat gasos i massa molecular gasos :   Pic

     + Video origen de l’atmòsfera :  Video

     + Dossier exercicis volums de combinació de Gay-Lussac :  Explicació i exercicis.

                > Solució als exercicis del dossier de volums de combinació :  Solucions


     + Solucions problemes 26 al 30 :   Pag 1     Pag 2     Pag 3     Pag 4


Comentarios  Ir a formulario