Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

1 Batx Química 2019-2020 : TEMA 2 GASOS

1 Batx Química  2019-2020 :  TEMA 2   GASOS


                                                                    Unit 2 :  GASOS.   

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                          GASOS LESSON 


     + Introducció 1 lleis dels gasos :  Link1    Link 2

                  > Gas laws :  Web

     + Esquema pissarra Efecte hivernacle (escalfament globar, gasos) :   Esquema


     + Experiència de Torricelli 1 (Pressió atmosfèrica) :  Video

     + Experiència de Torricelli 2 (Pressió atmosfèrica) :  Video


     + Experiència llei de Graham (difusió gasos) :   Video

     + Apunts pissarra densitat gasos i massa molecular gasos :   Pic

     + Video origen de l’atmòsfera :  Video

     + Dossier exercicis volums de combinació de Gay-Lussac :  Explicació i exercicis.

                > Solució als exercicis del dossier de volums de combinació :  Solucions


     + Solucions problemes 26 al 30 :   Pag 1     Pag 2     Pag 3     Pag 4

     + Solucions dels problemes del llibre tema gasos :   Pdf

                > Exercici 36 pag 71 :  solució     + Vídeos problemes sobre pressions parcials i fraccions molars :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     +  Vídeos sobre problemes sobre mescles de gasos :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes sobre densitat dels gasos i densitats relatives de gasos :
                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes de càlcul de masses molars i masses molars aparents
        de gasos i mescles de gasos :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes d’equacions dels gasos, equacions dels gasos ideals,
        equacions de Boyle, Gay Lussac i Charles, problemes de gasos i canvis d’unitats de pressions, etc :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes de la la hipòtesi d’Avogadro :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3

0 comentarios