Se muestran los artículos pertenecientes al tema 1ESO Tecnologia Grups D i E , 2016-2017.

20170619082600-examen-septiembre-logo.png


    - Els que teniu que recuperar l’assignatura de Tecnologia de 1ESO cal que presenteu al Setembre, entre el dia 1 i el 5, el dossier que us podeu descarregar aquí, i també haureu de fer un petit examen al Setembre de tots els temes que hem donat durant el curs.


 


       - Els que teniu que recuperar les eines TIC de 2ESO cal que feu la següent feina i que la pengeu al vostre bloc perquè la pugui corregir al Setembre :

 (Has de fer dues presentacions en anglès, del tema que vulguis, un esport, una festivitat, un viatge, un hobby...el que vulguis, una en PowerPoint i altra fent servir el programa PREZI, fes click a l’enllaç i veuràs  com fer-ho).


    Una vegada tinguis fetes les dues presentacions pots enviarme-les a :
                        (Si tens cap dubte escriu-me a aquesta adreça)


                                           profesoresobatx@hotmail.com


20170307002950-escales.jpg


                                   

     >    Fes click al següent enllaç, llegeix i fes els exercicis resolts :
       
     

                                                          LES ESCALES.


20170207104824-edif-2pto-fuga.jpg


  -  Per la propera setmana que jo no hi seré a l'institut, cal que feu la següent feina tant a l'hora del taller com a l'hora que teniu a l'aula ordinària :


1)  Fer un dibuix en perspectiva cònica a un punt de fuga o a dos punts de fuga, a escollir, paregut al de la foto que veieu aquí a l'article 12.


2) Fer l'exercici 10 del final del tema 3 del llibre de la part d'exercicis. Cal copiar l'enunciat a la llibreta.


3) A l'hora de taller haureu de fer un resum a la llibreta, o esquema, de la part del llibre del tema 3 que parla de LES ESCALES.
20170124105639-perspectivas.png


* Els grups 1D i 1E han de tenir feta la següent feina, que tenen com a deures,  la propera setmana.   El grup 1D l’ha de tenir feta pel dilluns dia 30 de Gener i el grup 1E pel dimarts dia 31 de Gener:


    Primer de tot aquí trobaras una petita explicació de què és una perspectiva i els diferents i principals tipus de perspectives que hi ha :


     e) PERSPECTIVA CÒNICA.* Aquí et deixo uns videos perquè, a més, vegis com es dibuixa en cadascuna de les perspectives: * Després has de fer la següent feina:


1) Primer de tot has de llegir la pàgina 48 del llibre i fer un resum on expliquis bé la diferència entre les perspectives cavallera, cònica i isomètrica, ja que els eixos per a dibuixar venen amb una distribució d’angles diferent en cada tipus de perspectiva.

2) Què és una perspectiva en relació al dibuix tècnic? Cerca la resposta a internet.

3) A continuación trobaras unes figures on pots fer click i les has de veure i després dir a la teva llibrete quines están dibuixades en perspectiva cònica, quines en perspectiva cavallera i quines en perspectiva isomètrica :

(Has de dir, la figura 1 està en cavallera, o...la figura 2 està en isomètrica, etc, per a cada una de les 61 peces has de dir en quina perspectiva està dibuixada).


                    CARPETA AMB 61 FIGURES PER A CLASSIFICAR PER PERSPECTIVES.

20161230163116-perfil-planta-alzado.png


- Aquí teniu la feina que cal que feu per a quan torneu dels Nadals. Es tracta de veure els videos i després fer la representació de les diferents vistes de les figures que us indico, mireu i feu en ordre els següents punts : A) Primer de tot fes un comentari a la teva llibreta explicant una mica clarament què son això de les vistes i per a què serveixen, quina utilitat tenen. Pots consultar internet o el teu llibre de tecnologia. No copies cal resposta ni de internet ni del llibre, llegeix i després explica-ho amb les tevés paraules a la llibreta.


B) Ara intenta fer tu les vistes de les següents figures que trobaràs aquí :

PEÇA 1.
PEÇA 2. (Fes les vistes de les quatre peces en marró que estan a l’esquerra).
PEÇA 3. (No ha de fer res del que diu en la pàgian que surt, només dibuixar la peça).
PECES EXTRA.  (Ves a aquesta web i fes les vistes de totes les peces que puguis).


20161212014348-boceto-y-croquis.png


1 - Què són un croquis, un boceto, un plànol,una acotació o un caixetí?? , observa els següents videos i després contesta a les preguntes. Consulta també les pàgines 42 i 43 del teu llibre :

   VIDEO 0
  
   VIDEO 1

   VIDEO 22 - Després consulta aquesta página web per aprendre què és un caixetí, quines parts té i què ha d’apareixer a dintre del caixetí. Després de consultar la web fes un resum o esquema a la teva llibreta de qué és un caixeti, perquè serveix i quines parts té :

  3- Acotació :  Què és acotar i perquè serveix, i com es fa l’acotació d’un croquis o un dibuix en un plànol? , i què és una cota? , i què són les línies de cota? . Contesta a aquestes preguntes després de veure aquests videos :


   VIDEO 3

   VIDEO 420161127182502-tipos-de-triangulos.png


- Primer de tot mira aquests dos videos :


- Copia les següents preguntes i contesta-les a la llibreta :


1. Quina diferència hi ha entre un triangle isósceles i un d’equilàter?. A més de contestar a la pregunta dibuixa un triangle de cada tipus a la llibreta.


2. Quina és la característica més destacable de qualsevol quadrat?. A més de contestar a la pregunta dibuixa un quadrat a la teva llibreta fent servir el regle.


3. Mira el següent video i després contesta a les preguntes que hi ha a sota del video.


 3a. Quina diferència hi ha entre un triangle rectangle i la resta de triangles que ja coneixes?.

 3b. Amb quina fórmula es calcula el àrea d’un triangle?.


4. Dibuixa un triangle isósceles a la llibreta i calcula la seva àrea en centímetres quadrats.


5. Quina és a fórmula per a calcular l’àrea d’un quadrat?. A més de contestar a la pregunta, dibuixa un quadrat a la teva llibreta i calcula la seva àrea en centímetros quadrats i també el seu perímetre.


6. Agafa un foli i intenta construir la figura blava de sota del tot de la página 34 del llibre, primer dibuixa-la amb el regle i després retalla-la i monta-la.


7. Per últim dibuixa i sombreja la figura de la estrella de sota de la página 39. Si no saps bé fer-ho amb l’esquema del llibre, mira aquest video per a veure ben bé com dibuixar aquesta estrella de sis puntes.
20161107001453-foto-dibujo-tecnico.png


 1) Mira el següent video i després contesta a la pregunta....Què és el dibuix tècnic i per a què serveix?.2) Observa el següent video i després dibuixa diferents angles a la teva llibreta i mesura’ls :3) Després de veure el següent video fes un resum a la teva llibreta dels tipus d’angles més importants que hi ha :

 


4) Mira el video i després, fent servir el compàs, dibuixa un triangle equilàter de 8cm de costat a la teva llibreta :


20161018005918-estris-dibuix.png


 - Pel tema 2 podem veure el següent video on s’analitza tot allò important que podem fer servir per a fer un dibuix qualsevol o dibuix tècnic. En acabar de veure el video fes l’exercici que et digui el profesor :


20161010073107-aula-tecno.png


 - Observa els següents videos per veure com es l’aula de tecnología i què es fa en ella:


 1) Parts de l’aula de tecno. (Hi ha de diversos tipus, compara el video amb la teva. Resumeix el que creus més important del video).

  2)  * L’aula de tecnología i les seves operacions.  (Fes un resum del més important del video).


20160920072754-untitled2w.png

 - Veieu els següents videos i feu una taula identificant els diferents passos del procés tecnològic en cadascun :

20160916211822-untitled2.png
20160916211754-imagesl8urlu76.jpg
20160916123541-untitled.png


 - Videos sobre la tecnología :

                      1)  Què és la tecnología?  video 1.

                      2)  Què és la tecnología?  video 2.


- Videos sobre el procés tecnològic :


                       3) El procés tecnològic. video 0

                       4) El procés tecnològic. video 1

                       5) El procés tecnològic. video 2


- Aquí teniu un video de com uns alumnes d’un institut han fet un projecte seguint els passos que cal per tal de fer el procés tecnològic :

 - Un altre video interessant sobre què és la tecnología :


                                            * Què és tecnología. - I aquí un video sobre la historia de la tecnología :

 
                                         * Historia de la tecnología. - Per últim un video important sobre la relació entre la tecnologia i els nens :


                                      * Tecnología i els nens i nenes.
 - ACTIVITAT LLIURE, OPTATIVA :

   Ara després de veure els videos, qui vulgui i li vingui de gust, pot escriure a la llibreta quin video li ha agradat més i perquè, i escriure a sota una petita frase amb quina creus tu que és la diferencia més important que hi ha entre tecnología i procés tecnològic.