Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

1ESO Tecno : ARTICLE 9 : Tema 3.1 : La representació d'objectes.

1ESO Tecno : ARTICLE 9 :  Tema 3.1 :   La representació d'objectes.


1 - Què són un croquis, un boceto, un plànol,una acotació o un caixetí?? , observa els següents videos i després contesta a les preguntes. Consulta també les pàgines 42 i 43 del teu llibre :

   VIDEO 0
  
   VIDEO 1

   VIDEO 22 - Després consulta aquesta página web per aprendre què és un caixetí, quines parts té i què ha d’apareixer a dintre del caixetí. Després de consultar la web fes un resum o esquema a la teva llibreta de qué és un caixeti, perquè serveix i quines parts té :

  
   CAIXETI D’UN PLÀNOL3- Acotació :  Què és acotar i perquè serveix, i com es fa l’acotació d’un croquis o un dibuix en un plànol? , i què és una cota? , i què són les línies de cota? . Contesta a aquestes preguntes després de veure aquests videos :


   VIDEO 3

   VIDEO 40 comentarios