Se muestran los artículos pertenecientes al tema deberes y examenes 2ESO grupo A.


- Aquests deures són pel cap de setmana pel grup de 2B, peró al grup 2A ja haveu fet alguns a classe així que la resta que us quedin per acabar feu-los a casa aquest cap de setmana. El dilluns 24-9-12 han d´estar ja fets tant pel grup 2A com pel grup 2B. Feu els factors de conversió tal com ho he explicat a classe, cal que feu servir les escales d´unitats que vàrem fer servir ahir a la pissarra, ja sabeu, les escales d´unitats de longitud, massa, capacitat, volum i superfície :

a) 50 kl ----> dl
b) 2,22 g ---> hg
c) 0,025 cm2 ----> dam2 ( cm2 són centímetres quadrats i dam2 són decàmetres quadrats)
d) 25000 m3 -----> dam3 ( m3 són metres cúbics i dam3 són decàmetres cúbics).
e) 1T -------> kg ( T és tonelada, o tona en català).
f) 5000 kg --> T
g) 25 T ----> dag
h) 5000 hm3 -----> km3
i) 700000 mg ----> g
j) 1 cm2 --------> m2
k) 0,00004 km ---> cm
l) 250 ml -------> l
m) 3 m2 ---------> cm2

Aneu a la següent pàgina i llegiu tres vegades els apartats corresponents a què és l´energia i tipus d´energies que hi ha i com es transformen una energia d´un tipus en altra. Després de llegir tot aixó lentament i al menys tres vegades, quan estigui ben clar i entés, llavors feu un resum de què és l´energia i els tipus que hi ha:

http://recursostic.educacion.es/newton/web/
materiales_didacticos/materia_y_energia/energia.htm


Aneu a aquesta pàgina i feu un resum del tipus de forces que existeixen. Ho hauràs de buscar en algun dels apartats que té aquesta pàgina referent a les forces:

http://iesgaudi.wordpress.com/2009/05/28/questions-sobre-forces-i-moviment/
De deures teniu pel proper dia fer les dos preguntes que estan al llibre digital en l´apartat de força i moviment, allà hi ha una pestanya groga que diu LECTURA i en la pàgina on està la lectura diu de títol :
El fregament és perjudicial o beneficiós?. Doncs les dues preguntes que hi ha a sota d´aquesta lectura.
Per demà dimecres heu de fer els següents exercicis per a repassar:

1.- Passar 0,09 km/h a m/s
2.- Passar 8,02 m/s a km/h
3.- Passar 307000 m/s a km/h

4.- Amb la fórmula v=d/t (on v és la velocitat, d la distància recorreguda i t el temps), calcula la velocitat en km/h a la que va un nen que recorre 150m en 22 segons.
Per la propera classe que serà el dimarts que ve dia 3-5-11 heu de fer els següents deures:

1.- Anar al llibre digital, unitat 13 del moviment, anar a l´apartat que diu velocitat i allà fer al mateix llibre digital les preguntes de la pestanya verda que diu APLICACIÓ i les preguntes autocalificables de la pestanya verda que diu PENSEM, i també heu de fer la pestanya taronja que diu QÜESTIONS.

2.- A la llibreta heu de passar les següents velocitats amb factors de conversió. Les que estan en km/h les heu de passar a m/s , i les que estan en m/s les heu de passar a km/h :

a) 5 m/s
b) 150 km/h
c) 6,2 m/s
d 0,08 km/h

1.- Calculeu i escriviu a la llibreta la distància que recorre un mòvil en els següents casos:

a) Un cotxe que passa de la posició X1= -3m a X2=7m.

b) Una bicicleta que surt de la posició X1= 6m i arriba a la posició X2=-8m
c) Un tren que va d´un poble A situat a la posició 75 km a un altre poble B situat en el punt kilomètric 190 km.
Els deures que teniu que fer avuí pel proper dia que tinguem classe són (Aquesta vegada no s´ha de fer a la llibreta, tot s´ha d´omplir al mateix llibre digital):

Anar al llibre digital a la unitat 6 de Canvis químics, després anar a l´apartat que diu: classifiquem els elements, després heu d´avançar una pàgina més i anar on diu: 2/3 classifiquem els elements i fer el quadre verd que hi ha a sota d´aquesta pàgina que diu PENSEM 1 2 3

Cal que tingue fets aquests deures pel proper dilluns de la propera setmana.

Els deures que teniu que fer per a demà dimarts dia 29-3-2011, A LA LLIBRETA, són :

1. Anar al llibre digital i copiar la taula resum que diferència entre tenir una mescla i un compost.
2. Llegir el següent apartat del tema del llibre digital que fa referència a la classificació dels elements de la taula periòdica en metalls i no metalls i escriure a la llibreta cinc elements metàl.lics i cinc no metàl.lics.
3. Fer una taula i classificar les següents substàncies entre mescles i compostos:

sorra i sucre barrejats , àcid clorhídric (HCl) , suc de taronja amb sucre, sal comuna NaCl,
llet amb colacao, àcid sulfúric (H2SO4) , oli barrejat amb aigua, vinagre (àcid acètic diluït),
vi (aigua i alcohol barrejats) , amoníac (NH3) per netejar a casa.

4. Escriu a la llibreta deu elements de la taula periòdica i explica la diferència que hi ha entre el que és un element i un compost. Fixa´t que si et fa falta consultar una taula periòdica, tens una molt bona que pots consultar en aquest blog, en l´apartat on diu ENLLAÇOS hi ha un enllaç que et porta a una taula periòdica en català.


Aquests deures per demà els escric ara que esteu encara a classe i són les 16:30 hores, així que tothom pot consultar el blog per veure quins deures hi ha per a demà, per tant ningú té cap excusa per dir que no ho va poder mirar o que no ho sabia o res de res, tots sabeu que heu de mirar el blog abans de sortir de l´institut per mirar si teniu deures o no, així que abans de marxar a casa deurieu mirar el blog per veure els deures que teniu per demà.
Els deures que teniu tant els de 2A com els de 2B per aquest cap de setmana i que heu de fer per escrit a la llibreta són:

1- Anar al llibre digital a la lliçó 6 (Reaccions i Canvis químics) i llegir i fer tot l´apartat que parla sobre els elements i composts.
2- Una vegada ben repassat el llibre digital i aprés una mica la diferència entre element i compost, cal que aneu a la següent pàgina web i feu les activitats que es proposen, a banda de llegir també la informació que vos donen en aquesta pàgina web: (no oblideu copiar tots els enunciats a la llibreta) :

http://aulatres.wikispaces.com/Elements+i+compostos

Si necessiteu consultar la taula periòdica dels elements, recordeu que aquí al blog, en enllaços, teniu una molt bona que podeu consultar per a qualsevol cosa referent als elements químics i àtoms.

Els deures que heu de fer pel dilluns 14-3-2011 de la propera setmana són:

1.- Classifiqueu els següents fenòmens en canvis físics o reaccions químiques i al costat de cada apartar explica el perquè penses que és un canvi físic o químic:

a) Agafar un vidre i rallar-lo amb un ferro.
b) Agafar una barra de ferro i doblegar-la.
c) Apretar un interruptor i que s´ilumini el filament metàl.lic que hi ha dintre de
la bombeta per fer llum.
d) Agafar pegament super glue i pegar dos trossos de fusta.
e) Barrejar bicarbonat de calci amb vinagre i que surtin bombolles de gas.
f) Fregir una hamburguesa crua i fregir-la fins que estigui feta per menjarse-la.
g) Deixar caure gotes de llimona a sobre d´un banc de marbre de la cuina i veure com es fa un
forat.
h) Llançar un tros de fusta a la xemeneia per escalfar una habitació.
i) Pintar la teva habitació de fucsia fosforito i esperar uns dies a que la pintura estigui seca.

NOTA IMPORTANT: Per la propera setmana farem uns models de molècules i composts químics a classe, que fareu amb unes boletes de suro i uns palillos que jo vos donaré, però vosaltres heu de portar a classe algun potet de pintura de tempera, ja sigui vermella, o blava , o del color que més vos agradi, i un pincell. Ho montarem a classe tot i ho pintarem. Podeu fer-ho per parelles, així entre els dos podeu comprar un o dos potets de pintura de tempera que no valen més de 2 euros cadascun, i un pincellet finet és prou.
Per demà dimecres heu de contestar les següents preguntes que tracten sobre les tècniques de separació de mescles que hem vist avuí al matí al laboratori. Les heu de copiar i contestar a la llibreta.


1. Què són tècniques de separació i per què s´utilitzen?.

2. Quina diferència hi ha entre fer una filtració (com la que vas fer fa una setmana separant la sorra de l´aigua) i fer una decantació (com la que hem fet aquest matí on hem separat el iode que quedaba a l´aigua) ?.

3. Què penses que té més precisió i pot donar millor resultat, fer una filtració o una decantació?.

4. Com s´anomenen els líquids que normalment es separen amb la tècnica de l´embut de decantació?.

5. Quina propietat dels líquids s´aprofita en l´embut de decantació per poder separar-los?.

6. Què és una cromatografia?.

7. Com es veu en una cromatografia que les tintes s´han separat en diferents components?.

8. Per què utilitzem varios dissolvents diferents per separar el mateix tipus de tintes?.

9. Ves a les pàgines 61 i 62 del llibre de fotos i llegeix-les al menys dues vegada cadascuna. Després copia a la llibreta el dibuix de la pàgina 62 de com es fa una destil.lació i a sota escriu un petit resum de què es una destil.lació, com es fa i per què serveix.

ATENCIÓ: VULL ELS ENUNCIATS DE LES QÜESTIONS COPIATS A LA LLIBRETA !!!
Per fer avuí a casa teniu de deures: Anar al llibre digital TEIDE, a la unitat 4 de mescles i substàncies pures, i dintre d´aquesta unitat seleccionar l´apartat que diu: Com sabem si una substància és pura?.
Bé,quan estigueu dintre d´aquest apartat, llegiu la pàgina i heu de fer les activitats o qüestions que hi hagin en les pestanyes verdes i grogues, on diu: Exploració de idees, interpretació i qüestions. O sigui fer totes les activitats que es mostren en aquesta pantalla. El proper dia corregirem aquestes activitats a classe.
Per demà heu de fer l´exercici 14 de la pàgina 54 del llibre de fotos, a la llibreta.
Els deures d´avuí dilluns que cal fer per demà dimarts són:

-Llegir altra vegada dues vegades les pàgines 50 i 51 del llibre de fotos.
- Després fer els exercicis 12 i 13 de la pàgina 54 del llibre de fotos.

S´ha de fer a la llibreta, escrit, i s´ha de tenir fet per demà dimarts 8-2-2011.
Els deures d´avuí són per tenir-los fets el proper dilluns 7-2-11. Heu de fer els exercicis 9 i 10 de la pàgina 54 del llibre de fotos que teniu a l´ordinador.
Els deures per avuí dimarts pel grup de 2A són els següents:

1- Escriure a la llibreta la diferència entre una mescla homogènia i una heterogènia.
2- En una mescla homogènia tenim el dissolvent i el solut, explica la diferència.
3- Avuí hem donat a classe uns nous tipus de mescles heterogènies, explica llavors què és una suspensió, un gel i una emulsió, i escriu un exemple de cada tipus.

4- Quina diferència important hi ha entre una mescla heterogènia com una pizza i les mescles heterogènies com una emulsió, un gel o una suspensió.


Aquests deures han de estar fets i acabats i escrits a la llibreta pel proper dia de classe que serà demà dimecres 2-Febrer-2011.
Els deures per avuí dimecres 26-1-2011 , de cara a la propera setmana són:

1- Omplir els quadres de la pàgina que hem donat avuí a classe del llibre digital per explicar perquè els exemples que apareixen són mescles heterogènies. Aquest exercici es fa en l´ordinador en la pròpia pàgina web.

2- Acabar el exercici 4 que figura en els deures 2A6 d´ahir i que avuí no vos he mirat quan he passat per classe mirant les llibretes. Mireu aquí en el blog on diu deures 2A6 que està l´exercici en qüestió.

3- Primer de tot aneu a la pàgina 51 del llibre de fotos que vos vaig passar jo i llegiu-la un parell de vegades lentament.
Després, aneu a la pàgina 54 del llibre que teniu fotografiat a l´ordinador i heu de fer A LA LLIBRETA els exercicis 2,3,4 i 8. Feu-los tots a la llibreta. En l´exercici 8, per contestar-lo pot ser que tinguis que buscar la informació en internet o en algun llibre, fes-ho si cal.

Tots aquests deures han d´estar fets i acabats el proper dilluns dia 31-1-2011, doncs passaré per cada taula a comprovar si els haveu fet o no.
-El dimarts de la setmana passada vàreu fer al laboratori la pràctica de separació d´una mescla de boletes de ferro, sorra i sal, i vàreu emprar diferents tècniques de separació aprofitant les propietats diferents que presenten cadascun dels components. Per tant, una vegada acabada la pràctica m´heu de fer un informe escrit a la llibreta.

Les parts que ha de tenir l´informe de la pràctica a la llibreta són:

1. Títol de la pràctica.
2. Objectiu de la pràctica (o sigui dir que és el que es pretèn obtenir o fer).
3. Material emprat per fer la pràctica i substàncies utilitzades.
4. Procediment (o sigui contar pas a pas el que has anant fent fins acabar la pràctica, així com les tècniques de separació utilitzades).
5. Càlculs (en el cas de fer càlculs numèrics hauríen d´anar aquí, però no és el cas d´aquesta pràctica).
6. Resultats (dir què has obtingut al final de la pràctica i si ha sortit bé o no i quin aspecte té el resultat).


Aquesta pràctica del passat dimarts 18-1-2011, heu de fer a la llibreta l´informe, i heu de tenir-la feta i acabada per demà dimecres 26-1-2011.

- A més d´aquest informe heu de fer el següent exercici que era dels deures d´ahir dimarts però que molts no haveu fet i per tant heu d´acabar-lo per demà, és l´exercici 4 dels que vaig posar ahir de deures, que és el següent:


4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.


Aquests deures els heu de fer tots els alumnes de la classe A LA LLIBRETA, NO A L´ORDINADOR.

El dimecres passaré per la classe a veure qui ha fet l´informe de la pràctica a la llibreta i qui no, i també si haveu acabat aquest exercici 4, i ficaré la corresponent nota a cadascun.
Heu de fer avuí per a demà els següents 4 exercicis sobre concentracions de dissolucions en tant per cent i en concentració en massa:

1- a) Si tenim una ampolla amb una solució que té una concentració del 30% de sucre, i dintre de l´ampolla hi ha 18 grams de sucre, quina massa té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?. I quants grams d´aigua té la solució?.

b) Si la solució de l´apartat a) estava feta de sucre i aigua, quin volum té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?.2- Fem una solució barrejant 200 g de llet i 35 de café en pols. Quin percentatge de café té la solució?.

3- Tenim 500 g de vi amb una concentració del 13% d´alcohol. Quina quantitat d´alcohol en massa porta aquest vi?.

4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.

Aquests exercicis s´han de tenir fets per demà dimarts 25-1-2011, passaré per les taules a veure qui els té fets i qui no, els que no els tingui, ho tindré en compte a la llibreta de notes.
Per avui dimecres els alumnes del grup A de 2 d´ESO tenen de deures acabar un exercici que he dictat a classe sobre calcular el tant per cent d´una solució de colacao amb llet. I a més han de fer els exercicis 6 i 7 de la pàgina 54 del llibre fotografiat que tenen a l´ordinador. Aquests deures els han de portar fets per la propera classe que serà el proper dilluns 24-1-2011.
Hoy lunes 17-1-2011 los alumnos del grupo A de 2ESO tienen de deberes hacer un ejercicio que he puesto en la pizarra de hacer el cálculo de la concentración en masa de una disolución. Este ejercicio lo tienen que tener hecho para mañana martes 18-1-2011.

deberes 2A2.

Publicado: 12/01/2011 10:49 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo A
Per avui dimecres 12-1-2011 heu de veure el video sobre mescles i solucions que aqui se indica i fer un resum escrit en un arxiu word i enviarm´ho per mail perquè ho corregeixi jo. Aquesta activitat l´heu de tenir acabada per la propera setmana. l´enllaç del video on podeu veure i escoltar el video és:

http://es.youtube.com/watch?v=h2xg0YqJwBg&feature=related

Teniu fins a les dotze de la nit del diumenge 16-1-2011 per enviar-me al meu mail el resum en un word (de unes 10 o 15 línies). Es valorarà la redacció de l´escritura, l´organització dels paràgrafs, el títol que poseu i l´ortografia.


deberes 2A1.

Publicado: 11/01/2011 15:54 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo A
Los deberes que les he puesto hoy martes 11-1-2011 a los alumnos de 2º de ESO grupo A , son:

Han de tener hecho para mañana miercoles 12-1-2011 las cuestiones 1,2 y 3 de la pagina 46 del libro que tienen fotografiado (no del libro digital que tienen en internet).