Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

Lavoisier

Als de batxillerat: En aquestes pàgines, que no són molt extenses, odeu llegir informació molt interessant de la vida i treball de Lavoisier i complementar així el que haveu estudiat sobre ell i la seva llei de conservació de la massa.
Són diferents biografies les que apareixen en aquestes pàgines web, i en cadascuna parla sobre diferents informacions que vos poden resultar interessants.

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

2. http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/
publi_quepaso/lavoisier.htm

3. http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/lavoisier.htm

4. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lavoisier.htm

5. http://www.geocities.com/alepeces/biografias/lavoisier.htm

0 comentarios