Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

MATEMATIQUES CAS : NOTES FINALS

- Primer de tot, a l´examen, en l´exercici 1 molts haveu calculat la x i ja està i s´haveu quedat tan panxos, i la altura h per a qui?  se l´haveu deixat sense calcular!!!

- Segon, en l´exercici 3 del triangle, molts haveu fet servir lo de sen igual a catet oposat partit hipotenusa  ... NOOO  això és solament si el triangle és un triangle rectangle, i no era el cas. S´havia de fer servir el teorema del sinus o del cosinus.

-  Tercer : En l´exercici 2 molts haveu calcular a partir de la tangent el sinus i cosinus i ja està, i tan panxos.   i la cosecante i la secant i la cotangent queee??.  I a més, us ha donat igual si l´angle alfa estava al segon quadrant o no, perquè no haveu tingut en compte molts que el sinus havia de ser positiu i el cosinus negatiu.


NOTA :  COM L´AVALUACIÓ ÉS CONTÍNUA, QUI HAGI APROVAT LA SEGONA I TERCERA AVALUACIÓ O TINGUI PROU BONA NOTA A LA TERCERA AVALUACIÓ, HAURÀ APROVAT EL CURS.

- Respecte del dijous, la Nati ja us ha enviat un mail dient-vos que cal fer. Jo hi seré el dijous a les 15h per a la gent que vulgui veure l´examen o preguntar qualsevol dubte.

- A continuació les notes de la tercera avaluació, la nota final de curs i els alumnes que han d´anar a recuperar alguna avaluació :

Els alumnes que no hi apareixen a la següent llista haurien de recuperar totes les avaluacions el dia d´examen de recuperació:


       Nom          Nota examen Trigonometria       Nota 3ª  aval       Nota final de curs      Aval a recuperar
 
Judith                               9                                  7                         7                          cap
Widad                              3,5                              5                         5                           cap
Jonathan B.                    9                                  7                          5                          cap
Jeanett                            4                                  5                          5                          cap
Jesús                              8,3                               7                          8                          cap
Ilham                               NP                               2,5                       ??                      1ª i 3ª avals
 Daniel                            9                                  7                          6                           cap
Mónica                            4                                  5                          5                           cap
M. José                         9,5                                 8                          8                           cap
Melany                            6                                  6                           6                           cap
Esteban                          10                                10                        9                            cap
Ariadna                          6                                    6                         7                            cap
Jefferson                        9                                    7                         5                            cap
Marc P.                          9,5                                 8                         8                            cap
David P.                         4                                   5                          5                            cap
Desirée                          9,5                                8                         8                             cap
Jhon                                6,6                                8                         8                            cap
Rony                               6,3                                8                          9                            cap
Naiara                            9                                    8                         9                             cap
Yolanda                          1 (no et conto              5                          5                            cap
                                      aquest i si l´altre
                                        que tens un 3,6)

Alejandro L.                    4                                   5                          5                             cap


Molta sort a la resta d´assignatures del curs i bon estiu.    Un plaer donar-vos classe !!!.


0 comentarios