Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

Mates CAS : Qué són el sinus i el cosinus?.

Mates CAS :  Qué són el sinus i el cosinus?.     El sinus, el cosinus, la tangent i les altres raons trigonomètriques són funcions o expressions que fem servir per a relacionar un angle amb els costats rectes que comprenen aquest angle. 

    Per tant, diguem-ho així de manera fàcil, per tal de relacionar el segment curvilini o obertura d´un  angle amb els segments rectes que té al costat en el triangle que forma, fem servir el sinus, cosinus, etc.


    
Función seno:
sin(θ) = catet o costat Oposat / Hipotenusa
Función coseno:
cos(θ) = catet o costat Adyacente / Hipotenusa
Función tangente:
tan(θ) = catet o costat Oposat / Adyacente
    


- Mira una miqueta la següent web per veure una mica més atentament què són el sinus i el cosinus i observa també els exemples numèrics que hi ha fets :


                http://www.disfrutalasmatematicas.com/seno-coseno-tangente.html- I al següent web tens també l´explicació de què són les raons trigonomètriques i a més diversos links per a aplicar-los a la resolució de diferents tipus de triangles :


                                           http://www.vitutor.com/al/trigo/res.html0 comentarios