Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

ARTICLE 1 : 2A,2B i 2D FiQ Pràctica 3 de laboratori, 18-9-14 fins 10-10-14.

ARTICLE 1 : 2A,2B i 2D  FiQ  Pràctica 3 de laboratori, 18-9-14 fins 10-10-14. - En aquests grups farem la practica n.1 que consistirà en fer servir diferent material de laboratori (proveta, soport, vidre de rellotge, vas de precipitats, embut, balança, etc) :

  Pesar 5g de sucre, 5g de llimadures de Fe, i preparar una dissolució de 50ml de dicromat de potassi. Realitzar una taula on s’indiquen els estats d’agregació de les diferents substàncies emprades, el volum, la massa, l’aspecte i el color.

- La Practica 2 consistirà en mesurar el volum de diferents objectes irregulars fent servir aigua i una proveta:

   Mesurar el volum d’una clau o diferents objectes.
   Mesurar el volum d’un perdigó fent servir mètodes indirectes.

- La pràctica 3 consistirà a construir i després calcular el volum d’una forma regular com un cub, cilindre, etc.

0 comentarios