Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

ARTICLE 16 : 2ESO FiQ grups A,B i D : Diferència entre evaporació i ebullició.

Diferència entre evaporació i ebullició.

Tot dos fan referència a un canvi d’estat. Concretament als pas de l’estat líquid al gasós. Però.....

EVAPORACIÓ: és el procés físic mitjançant el qual un líquid passa a l’estat gasós. I aquest procés té lloc en la superfície del líquid i a una temperatura inferior a la temperatura d’ebullició. Alguns líquids ho fan lentament y altres més ràpidament, con l’alcohol. A major temperatura major velocitat d’evaporació.

EBULLICIÓ:  és el procés físic en el qual un líquid passa a estat gasós. Es dóna en tota la massa del líquid, és a dir, es dóna en tot el líquid. Es realitza quan la temperatura de la totalitat del líquid iguala al punt d’ebullició del líquid a una determinada pressió. Si la pressió fora d’1 atm, la temperatura d’ebullició del líquid seria de 100ºC.

0 comentarios