Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

ARTICLE 69 : Grup 2A, 2B i 2D. Exemple de compost iònic, la sal (clorur de sodi).

ARTICLE 69 : Grup 2A, 2B i 2D.  Exemple de compost iònic, la sal (clorur de sodi).  Al clorur de sodi ( NaCl ) els àtoms passen a formar ions ( àtoms carregats ), on el sodi (Na) passa a formar l’ió positiu o catió Na+  i el clor passa a formar l’ió negatiu o anió Cl-  .

  Després,  al quedar un positiu i altre negatiu s’atrauen per atracció electrostàtica i es forma el compost NaCl que és la sal comuna.

0 comentarios