Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

ARTICLE 75 : Grup 2A, 2B i 2D. RECURSOS PEL TEMA 6 DE LA VELOCITAT I L'ACCELERACIÓ.

ARTICLE 75 : Grup 2A, 2B i 2D.  RECURSOS PEL TEMA 6 DE LA VELOCITAT I L'ACCELERACIÓ.

 - Consulta els següents links :

  http://blocs.xtec.cat/ccnnsamc/fisiquim-2/el-moviment/

  http://blocs.xtec.cat/pilarstarp/1reso-2/unitat-9-lenergia/

  http://easyfisquim.blogia.com/2012/121101-2a-i-2b-eso-activitats-sobre-el-moviment-i-la-velocitat..php

  http://easyfisquim.blogia.com/2013/011801-2-eso-taula-de-dades-i-grafic-de-l-experiment-de-la-velocitat-de-la-boleta..php

  http://easyfisquim.blogia.com/2013/042403-2a-i-2b-web-per-a-fisica-i-quimica-de-2-eso..php

  http://easyfisquim.blogia.com/2014/042101-2-eso-activitats-acceleracio-pel-grup-2c-curs-2013-2014.php

  http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/9-el-moviment/#.VMrS6fUjhDt

  http://es.slideshare.net/FISICA4PAUVILA/estudi-del-moviment?next_slideshow=1

  http://es.slideshare.net/maduixa/el-moviment-dels-cossos

  http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html

  http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2009/newton/galicia/materiales/lata_dario_p3/index_alumnado.html

  http://www.iestiemposmodernos.com/700appletsFQ/4eso/401.htm  

0 comentarios