Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

ARTICLE 114 : 2ESO FÍSICA I QUÍMICA GRUPS 2A, 2B i 2D : Teoria Llei de Hooke.

ARTICLE 114 : 2ESO  FÍSICA I QUÍMICA GRUPS 2A, 2B i 2D :  Teoria Llei de Hooke.

  - Mira el següent video sobre la Llei de Hooke i després mira els exercicis que es fan al mateix video :

   https://youtu.be/C2FSP1yrO9o


  - Després fes els següents exercicis :

     1) Sobre una molla de K=50 N/m i de 20cm de llargària es fa una força i la molla s’estira fins al 30cm. Quina és la força que es fa?.

     2) Al fer una força de 30N sobre una molla, aquesta s’allarga des dels 20 fins als 80cm. Quina és la K de la molla?.

     3) S’estira una molla de K=3000N/m amb una certa força. La molla, la qual al principi era de 50cm, s’allarga fins als 62cm. Quina és la força aplicada?.

     4) Una molla es fa de 35cm quan tirem d’ella amb una força de 50N. Si ho fem amb una de 100N la longitud final és de 40cm.           

          a) Quant mesura la molla quan no fem cap força?.
          b) Quant val la K de la molla?.      - Quan acabis aquests exercicis pots començar a fer els exercicis 12 i 13 de la pàgina 34 del llibre.
   

   
    


   


0 comentarios