Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4ESO FiQ 2015-2016 , ARTICLE 7 : QUÈ ÈS UN ENLLAÇ QUÍMIC?.

4ESO FiQ 2015-2016 , ARTICLE 7 :  QUÈ ÈS UN ENLLAÇ QUÍMIC?.
   - Aquí teniu la informació que he tret de la Wikipèdia perquè tingueu una altra definició del que és un enllaç químic :

    

Enllaç químic

L’enllaç químic és el fenomen fisicoquímic pel qual dos o més àtoms o ions s’uneixen per a formar compostos químics, obtenint així una major estabilitat. Per tant, dos àtoms s’enllacen si l’energia assolida en la seva unió és inferior a la que tenia cadascun d’ells per separat. La gran majoria de les substàncies presents en la natura estan formades per conjunts d’àtoms vinculats entre si que, depenent dels tipus d’enllaços que presenten i les seves disposicions espacials, determinen les característiques de les substàncies. Aquests fets atorguen una gran importància a l’estudi de l’enllaç químic, convertint-lo així en una de les disciplines més importants de la química.

Com s’ha dit anteriorment, les espècies químiques realitzen unions entre si per a assolir estadis de major estabilitat, tot disminuint l’energia del sistema; aquesta estabilitat se sol donar quan el nombre d’electrons que posseeix un àtom en el seu últim nivell energètic és igual a vuit (ns2np6), estructura que coincideix amb la del gas noble més proper en lataula periòdica. A més, perquè aquest obtingui una total estabilitat, haurà de formar un enllaç amb una altra espècie. Així doncs, d’aquesta descripció podem obtenir dues conclusions: la primera, que els gasos nobles (tal com indica el seu nom) no precisen d’enllaçar-se amb cap altra substància, ja que són estables per si sols, d’aquesta manera, podem trobar àtoms d’heli (He), de neó (Ne), d’argó (Ar), de criptó (Kr) i de xenó (Xe) aïllats; i la segona, la més important i la que atorga el sentit a la disciplina de la química com a ciència bàsica és que tota la resta d’elements químics tendiran a relacionar-se i reaccionar amb d’altres per a aconseguir una major estabilitat. L’objectiu fonamental de la química serà doncs l’estudi d’aquestes reaccions, així com aprofundir en la composició de la matèria i el seu comportament. L’enllaç químic és, per tant, la disciplina encarregada de descriure les característiques de les unions entre les espècies químiques i les seves conseqüències, tant a nivell microscòpic com macroscòpic.

0 comentarios