Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4ESO FiQ 2015-2016 , ARTICLE 22 : Exercicis de MRU.


  - Aquí teniu uns quants exercicis per a practicar el MRU :

  1. Un mòbil viatja en línea recta amb una velocitat mitjana de 1200cm/s durant 9s , i després amb velocitat de 480cm/s durant 7s, sent ambdues velocitats del mateix sentit. Calcula :
a) Quin és el desplaçament total en el viatge de 16s?.
b) Quina és la velocitat mitjana del viatge complet?.

  2. Resoldre l’exercici anterior suposant que les velocitats van en sentit contrari.

  3. Un mòbil recorre una recta amb una velocitat constant. Als instants t1=0s i t2=4s , les seves posicions són x1=9’5cm i x2=25’5cm. Calcula :

  a) La velocitat del mòbil.
  b) La seva posició en t3=1s.
  c)  Les equacions de moviment.
  d)  La abcisa en l’instant t4=2’5s.

  4. Es produeix un dispar a 2’04km d’on es troba un policia. Quant tardarà el policia en escoltar-lo si la velocitat del so en l’aire és de 330m/s?.

 5. La velocitat del so és de 330m/s i la de la llum de 300000km/s. Es produeix un llàmpec a 50km d’un observador. Calcula :

 a) Què rep primer l’observador, la llum o el so?.
 b) Amb quina diferència de temps els registra?.

 6. Quant triga en arribar la llum del sol a la terra?, si la velocitat de la llum és de 300000km/s i el sol es troba a  150.000.000km de distància.

 7. Un cotxe de fórmula 1 recorre la recta del circuit amb velocitat constant. En el temps t1=0’5s i t2=1’5s , les seves posicions en la recta són x1=3’5m i x2=43’5m. Calcula :

 a) A quina velocitat es desplaça el cotxe?.
 b) En quin punt de la recta es trobarà als 3s?.

 8. Quina serà la distància recorreguda per un mòbil a raó de 90km/h després d’un dia i mig de viatge?.

 9. En una cantonada una persona veu com un home passa amb el seu cotxe amb una velocitat de 20m/s. Deu segons després passa la policia darrere d’ell a 30m/s. Considerant que ambdos mantenen la seva velocitat constant, calcula :

 a) A quina distància de la cantonada la poli atraparà al cotxe de l’home?.
 b) En quin instant es produirà la trobada?. (AQUEST CAP DE SETMANA US DEIXARÈ LES SOLUCIONS A AQUESTS PROBLEMES PERQUÈ PUGUEU COMPROBAR SI US HAN SORTIT BÉ O NO).0 comentarios