Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3 ESO FQ , ARTICLE 4 : Treball sobre les lleis dels gasos del tema 2.

3 ESO FQ , ARTICLE 4 :  Treball sobre les lleis dels gasos del tema 2.
   - Els grups A,B i C de 3ESO han d’entregar un treball sobre el tema de gasos que estem estudiant.  Aquest treball s’ha d’entregar entre el 1 i el 4-12-15.  El treball s’entregarà o en paper fet a boli, o en paper fet a ordinador, o per mail en un arxiu pdf, un word o un powerpoint. El treball ha de consistir i tenir les parts i característiques següents :     (ATENCIÓ :  ELS ALUMNES QUE NO MOSTRIN NI TINGUIN UN BON COMPORTAMENT I ACTITUD A CLASSE NO PODRAN FER AQUEST TREBALL PER PUJAR LA NOTA I LA SEVA QUALIFICACIÓ SERÀ SOLAMENT LA QUE TREGUIN A L’EXAMEN).
 


 1. Ha que tenir una portada indicant el títol, nombre, curs i grup de l’alumne i data d’entrega.
 2. Cal que el primer full sigui un índex indicant les parts i pàgines corresponents a cada apartat del treball.
 3. Un segon full fent una introducció del tema, ...perquè estudiem els gasos, quines característiques principals tenen perquè siguin interessants pel nostre món quotidià i utilitat a la nostra vida diària.
 4. Als següents fulls (3 o 4 fulls...o els que consideris oportuns) , segons com l’alumne es vulgui organitzar, ha de figurar en diferents apartats el següent :

               - Explicar les característiques dels gasos, què i com són i com es comporten, segons la teoria cinèticomolecular.
               - Explicar amb text i dibuixos les lleis dels gasos de Boyle-Mariotte, Gay Lussac i la de Charles-Gay Lussac.
               - Indicar, explicar i comentar algunes aplicacions concretes de gasos a la industria, a algun producte que fas servir normalment a casa o alguna aplicació interessant al nostre món.


 5. A continuació cal escriure un full amb un petit comentari o conclusió de què has après, o que t’ha semblat més interessant o alguna cosa que destacaries sobre el tema dels gasos que has estudiat.

 6. A l’últim full cal fer una bibliografia indicant els llibres consultats i/o les pàgines web consultades.

      - INDICACIONS I AJUDES PERQUÈ PLANIFIQUEU EL VOSTRE TREBALL :

        

       * El treball es pot entregar en paper a boli, en paper a ordinador, o es pot enviar en un pdf, word o powerpoint per mail al mail del professor ( el mail està també a dalt del tot d’aquest bloc ):                   

                                                                profesoresobatx@hotmail.com


      * El treball tindrà primer una portada (amb el títol del treball, nom i cognoms, grup i curs i data d’entrega ), a continuació un índex on apareguin en quina pàgina està cada apartat del treball, a continuació la introducció, després el treball, i finalment un últim full amb la bibliografia. En total un mínim de 8 pàgines ( per una cara o per dues cares, és igual) i un màxim de 15 pàgines. No val paper quadriculat ni de llibreta, s’ha d’entregar en folis blancs.


     * Aquest treball seria desitjable que tingués unes tapes transparents o algun tipus de enquadernació a l’hora d’entregar-lo. La realització i entrega d’aquest treball, en cas de que estigui perfectament fet, el.laborat i presentat, tindrà una puntuació del 40% ( 4 punts com a màxim ) de la nota corresponent al tema 2. Per tant els punts que tinguis en aquest treball, de 0 a 4, es sumaran a la nota que obtinguis a l’examen del tema 2.

     * Us aconsello que abans de començar el treball, perquè tingueu una bona idea de QUÈ i COM cal fer el treball, quines parts podeu posar, etc, caldria que us llegiu el tema 2 del llibre sencer al menys dues vegades, i després de llegir-lo sencer ja veureu com us feu un esquema més clar al cap de qué i com podeu fer el treball i com dividir-lo i quines parts posar.
     * En qüestió de dibuixos i esquemes al propi llibre teniu de molt interessants, així com els de la pàgina 33 del llibre, a més de que els textos de les pàgines 36 a la 39 us poden ajudar molt en qüestió d’aplicacions i utilitats pràctiques de les lleis dels gasos. Cal també que us llegiu per tant les lectures de les pàgines 36, 37, 38 i 39.
    * És un treball aquest que teniu molts dies per fer-lo, per tant no val simplement en llegir lo del llibre, teniu temps per consultar internet, escollir entre la millor informació i fer el treball amb tranquilitat i pensant bé què i com cal fer-lo, ja que teniu fins el Desembre per entregar-lo. Organitzeu-vos bé i aneu fent una mica cada dia, organiteu-vos quins dies fareu servir per cercar informació, quins dies per seleccionar-la i resumir-la i quins dies per escriure el treball i fer l’índex, la introducció i la bibliografia.

    * Pensa que la introducció és una part molt important del treball, ja que és com la introducció d’un llibre, en el qual ja es diu de què es parlarà més o menys, quines parts es tractaran amb més profunditat o importància i per quin motiu es fa el treball i quina importància tenen els gasos a la nostra vida quotidiana i al nostre món actual industrialitzat. De la lectura de la introducció que fa un alumne en un treball es veu ja molt clarament si l’alumne en qüestió té o no idea del  que va a parlar i del tema de què tracta el treball. Una bona introducció mostra que l’alumne sap de què parlarà, què tenen de important o no els gasos, quines aplicacions i si ha entés o no el tema que ha estudiat. Prepara-la bé i pensa una mica com escriure-la de manera atractiva, interessant i que sigui curiosa pel professor que la corregirà.   NOTA IMPORTANT :   M’adonaré rapidament al corregir si l’alumne ha copiat el treball d’altres companys o si ha copiat la informació en plan "CORTA I PEGA" de internet. No es tracta d’això. Has de buscar la informació en internet, llegir-la i seleccionar la que et sembli més important, clara i adequada pel teu treball. Després hauràs de resumir el que creguis necessari i escriure finalment al teu treball amb les teves paraules el que creguis adequat per a cada apartat del teu treball. Per tant es tracta de que treballis la informació, la seleccionis, la resumeixis i facis els esquemes o dibuixos que més ajudaran a comprendre el que has escrit i ilustraran millor el text que has escrit amb les teves paraules.
  No vull el treball fet a impresora, el vull escrit amb bolígraf amb la teva lletra, per a evitar que copieu i pegueu coses directament de internet. Per tant ja sabeu, a boli i a mà.

  NO ES POT COPIAR RES DIRECTAMENT DEL LLIBRE, NI D’UN COMPANY NI DE INTERNET, PERQUÈ EM DONARÉ COMPTE. CAL MÉS QUE TREBALLEU BÉ EL POQUET QUE FEU QUE COPIEU MOLT I HO FIQUEU TOT COPIAT AL TREBALL, AIXÒ NO VAL ABSOLUTAMENT PER A RES.

   

0 comentarios