Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3ESO Física i Química : ARTICLE 42 : Exercicis de repàs de problemes numèrics sobre el càlcul de tant per cent en concentracions.

3ESO Física i Química : ARTICLE 42 : Exercicis de repàs de problemes numèrics sobre el càlcul de tant per cent en concentracions.


   - Aquí teniu més problemes pareguts als que hem fet aquests dies a classe perquè pugueu repassar per l’examen de problemes sobre les solucions :


1- Mesclem 67g de nitrat de potassi, que és molt soluble en aigua, amb 690ml d’aigua.

     a) Calcula la concentrració d’aquesta solución en tant per cent en massa de solut.

     b) I quin seria el tant per cent en massa però de dissolvent??.

    (Aquí teniu aquest exercici 1 fet i corregit) :

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUXpkTGlGZGV2V3M/view?usp=sharing


 2- Es prepara una dissolució barrejant clorur de sodi en aigua i a mescla final té una massa de 1500g. Es veu que aquesta solución té un tant per cent de solut del 35%. Calcula llavors quina és la quantitat de clorur de sodi en grams a dintre d’aquesta solució.

    (Aquí teniu l’exercici 2 fet i corregit, només que m’he equivocat i l’he posat el número 3 però és l’exercici 2 corregit):

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDad2pYbjlMdU5NVjQ/view?usp=sharing


 3- En una solució al 72% de solut, es veu que hi ha 700ml d’oli. Calcula els grams de benzina que hi ha en aquesta solució si sabem que la benzina és el solut en aquesta barreja. Dades :  densitat de l’oli : 950kg/m3  i  densitat de la benzina : 830kg/m3

  (Aquí teniu l’exercici 3 fet i corregit):

 https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaRFlrb3V3NXpZSFE/view?usp=sharing 4- En una fundició es vol preparar a una temperatura de 1800ºC una barreja o solución entre ferro i vanadi al 15% de vanadi, que són dos metalls que a aquesta temperatura es troben en estat líquid. Es coneix la densitat d’aquests dos metalls en aquest estat líquid que són, respectivament, la densitat del ferro a 1800ºC és de 6800kg/m3 i la del vanadi a 1800ºC és de 8600kg/m3. El dipòsit de la fàbrica està preparat per a fer la mescla i s’ha d’omplir amb 2000 litres de ferro líquid. Calcula quina massa de vanadi hi haurà en la solució i quin volum ocuparà aquest vanadi en la solución.  Indica també quina serà la massa total d’aquesta barreja una vegada refredada i convertida en una biga per a la construcción ja en estat sòlid.

   (Aquí teniu un enllaç amb aquest exercici del ferro i el vanadi fet i corregit) :

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaQksyczR5aVFjVjQ/view?usp=sharing


     5- Treballem a un laboratori farmacèutic i ens demanen preparar una dissolució al 20% d’àcid acetilsalicílic (aspirina) en aigua. Sabem que la densitat de l’aspirina és de 1200kg/m3. Amb tot això, i sabent que hem de preparar la solució amb només 150g d’aspirina, calcula la massa i el volum d’aigua que cal fer servir per a preparar aquesta solución.

  (Aquí teniu l’enllaç amb aquest exercici número 5 fet i corregit) :

  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUnYtdmR2OUVJUjQ/view?usp=sharing


0 comentarios