Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Mates nivell 2 : ARTICLE DEL 18-5-16. Feina per a les guàrdies des del 18 fins al 27 de Maig.

2ESO Mates nivell 2 : ARTICLE DEL 18-5-16. Feina per a les guàrdies des del 18 fins al 27 de Maig.


 - Aquí teniu la feina que cal que feu cada dia durant les guàrdies que tindreu des del 18 fins al 27 de Maig d’aquest mes :  - EL DIMECRES 18 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

 -Activitat 1 :

    1a) Primer de tot posar a la llibreta la data i el títol del tema 7 del llibre : PROPORCIONALITAT NUMÉRICA. Una vegada hagis escrit el títol a la llibreta has de llegir dues vegades lentament la página 136 i fer un petit esquema a la llibreta.

     1b) Després miraràs aquests dos videos :

            1b1) https://www.youtube.com/watch?v=6Faezw4Sv_k

            1b2) https://www.youtube.com/watch?v=CWd83SreAp0

      1c) Després faràs els exercicis 1 i 2 de la página 136 (copiant els enunciats).- EL DIVENDRES 20 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

   - ACTIVITAT 2 :

       2a) Primer de tot mira aquests videos :

             2a1) https://www.youtube.com/watch?v=f03-xGPjR30

             2a2) https://www.youtube.com/watch?v=oqCDXpp977M

       2b) Després fes l’exercici 3 de la página 136 del llibre (pensa que x és a 4 será una fracció com x/4 i serà igual a 20/2).

       2c) Fes els exercicis 36,37,38,39 i 40 de la página 148 (i copia els enunciats a la llibreta!!!).- EL DILLUNS 23 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

   - ACTIVITAT 3 :

       3a) Tornar a veure el següent video :

              https://www.youtube.com/watch?v=f03-xGPjR30

       3b) Després tornar a llegir dues vegades al menys amb cura i lentament la página 137 del llibre i fer l’exercici 4 de la página 137.

       3c) Després pensa amb calma una mica i intenta fer els exercicis 5 i 6 de la página 137. Si no saps fer-los, no passa res, tu intenta-ho, si al final no saps fer el 5 i el 6, passa a la página 148 i fes els exercicis 44,45 i 46.- EL DIMARTS 24 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

    - ACTIVITAT 4 :

        4a) Primer de tot llegar dues vegades lentament i amb atenció la página 138 del llibre.

        4b) Després cal que mireu aquest video :

              https://www.youtube.com/watch?v=NfIOcg9cwKo

        4c) Després fareu els exercicis 7,8 i 9 de la página 138.- EL DIMECRES 25 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

     - ACTIVITAT 5 :

          5a) Primer de tot llegir dues vegades amb cura, tranquilitat i atenció la página 139 del llibre, i sobretot els exemples resolts que hi ha en aquesta página. Fes un esquema d’aquesta página a la teva llibreta.

          5b) Després mira els següents videos :

               5b1) https://www.youtube.com/watch?v=o1Mu-lkgv-o

               5b2) https://www.youtube.com/watch?v=vJ3onj0baJY

           5c) Després fareu els exercicis 10,11,12 i 13 de la página 139.


  - EL DIVENDRES 27 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

      - ACTIVITAT 6 :

             6a) Primer cal llegir la página 139, després cal veure el següent video :

                   https://www.youtube.com/watch?v=_RLBaU53DiE

             6b) Després feu els exercicis 61,62,63,64 i 65 de la página 150 i copieu els enunciats a la llibreta.


             6c) Després, pel cap de semana, cal veure els següents videos de proporcionalitat inversa i intentar entendre-ho i llegar les pàgines 140 i 141 per tenir una idea pel dilluns dia 30 de maig.

                   6c1) El següent video cal que comenceu a veure-lo a partir del minut 10 endavant, no des del principi. Comenceu pel minut 10 fins al final del video:

                           https://www.youtube.com/watch?v=_RLBaU53DiE

                   6c2) https://www.youtube.com/watch?v=MD4n9qyFk9Q

              6d) Per a casa feu els exercicis 14,15,16 de la página 140 i els exercicis 18 i 19 de la página 141.
0 comentarios