Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

Formulació inorgànica

què és el nombre o estat d´oxidació?.

L´estat d´oxidació o nombre d´oxidació d´una espècie química, ja sigui un àtom en un compost iònic o en un compost covalent, indica la quantitat de càrregues que aquest àtom tindria si els electrons foren transferits completament. Aixó té a veure amb l´electronegativitat dels elements, ja que depen de l´electronegativitat d´un àtom el que pugui atraure amb més o menys força els electrons de l´àtom que té al costat. Per tant segons l´electronegativitat d´un àtom B que un determinat àtom A té al costat, aquest àtom A tindria hipoteticament un determinat nombre de càrregues si aquestes es poguessin transferir de manera completa.
El que veiem a la pràctica és que amb aquest "hipoteticament" estem considerant tant el cas de que parlem d´un compost iònic com que estiguem davant d´un compost covalent, en ambdos casos considerarem com si les càrregues es pogueren transferir completament, i aquest nombre de càrregues serà el que anomenarem com nombre d´oxidació.
Moltes vegades veiem que aquest nombre d´oxidació es correspon amb el nombre d´electrons de valència que un àtom cedeix a un altre per formar un enllaç i formar una molècula.

És més fàcil de veure-ho en un exemple, com el cas de l´òxid de calci CaO:

Veiem que en el CaO l´àtom de O és més electronegatiu que l´àtom de calci, per tant l´àtom de O atraurà els electrons de l´àtom de Calci amb més força, en realitat els atraura amb una determinada força que depèn de l´electronegativitat de l´oxigen, així que l´atracció no serà de forma total, però nosaltres considerarem que si ho fa de manera total, per considerar així el nombre d´oxidació.
Així, l´àtom d´oxigen atraurà els electrons de la capa de valència que té el calci, que són exactament dos electrons. Per tant si l´oxigen atrau dos electrons i aquestos es transfereixen de manera total, l´oxigen quedarà carregat amb dos càrregues negatives i per aixó l´oxigen té nombre d´oxidació -2. Mentre que el calci, com ha perdut de manera completa dos electrons, queda carregat positivament amb dos càrregues positives, per aixó el nombre d´oxidació del calci és +2.

D´aquesta manera, suposant que les càrregues es transfereixen entre els àtoms de manera total segons l´electronegativitat que presenta cada àtom o element en una molècula o compost iònic podem explicar els estats d´oxidació dels diferents àtoms.


S´ha de dir que molts elements tenen més d´un estat d´oxidació. Aixó és degut a que l´electronegativitat d´un àtom depèn en gran manera dels àtoms que té al voltant, per aixó un determinat element atraurà els electrons d´un àtom que té proper depenent dels àtoms que l´envolten, i per tant no sempre ho farà de la mateixa manera ja que en cada tipus de compost hi ha diferent nombre d´àtoms diferents. Aquest és el motiu de que molts elements com el ferro, el crom, el vanadi, i molts altres tinguen estats d´oxidació molt variats, perquè aquestos àtoms no sempre presenten la mateixa atracció o capacitat de cedir electrons, depèn del tipus de compost que estiguen formant part.

Els nombres d´oxidació o estats d´oxidació dels elements.

En aquesta pàgina vos expliquen als de batxillerat molt bé en què consisteixen els estats d´oxidació i com s´utilitzen per entendre la manera en que reaccionen els elements per formar compostos i les seves fórmules:

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/formulacio/
index_nombre_oxidacio.htmEn aquesta altra pàgina teniu la taula periòdica dels elements on vos indiquen l´estat d´oxidació dels elements :

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/
formulacio/nombre_oxidacio.htm

Formulació inorgànica de hidrurs, òxids, etc.

En aquesta pàgina web d´un altre institut podeu veure una explicació que està molt bé sobre com s´anomenen i es formulen els hidrurs, òxids, sals, oxosals, etc,
i a més hi ha exercicis ràpids per practicar les formules.

www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/
inorganica/apuntsino1.htm

Pàgina web on practicar la formulació inorgànica dels oxoàcids.

En aquesta pàgina web, que apareix indicada al vostre llibre, podeu treballar i practicar la nomenclatura i formulació dels oxoàcids.

La pàgina web és: www.estudioencasa.com/actividad/quimica/formulacion/formula3.htm

Practiqueu aquesta pàgina perquè els exercicis són ràpids i res aburrits i vos serà molt pràctic.