20190720200614-espectres-atomics-pic1.jpg                                                             TEMA 1     ESTRUCTURA ATÒMICA i ESPECTROSCÒPIA. 

      


      - REPÀS:


      + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :        Models atòmics.

 ( Revisió dels models atòmics fonamentals, crisi de l’àtom de Rutherford i model quàntic de l’àtom de Bohr ).
                                        
 


      - CONTINGUTS DEL TEMA :


      + Dispersió de la llum i la seva relació amb el que és un espectre LINK

      + Llum monocromàtica i la seva velocitat i la dispersió de la llum LINK


      + Espectres i química quàntica  :    

                                                                                     Page 1  ( Presentació prezi dels punts fonamentals )
                                                                                     Page 2  ( La constant de Plank ).
                                                                                     Page 3  ( Importància de la cte de Plank i biografia ). 
                                                                                     Page 4  ( La cte de Plank i el mon quàntic ).
                                                                                     Page 5  ( Cte de Plank i teoria quàntica ).
                                                                                     Page 6  ( Video sobre la cte de Plank ).
                                                                                     Page 7  ( Altre bon video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 8  ( Últim video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 9  ( Curiositats a llegir sobre la cte de Plank i
                                                                                                     la mecànica quàntica ).

                                                                                     Page 10 ( Video in english about Plank constant part 1 ).
                                                                                     Page 11 ( Video in english about Plank constant part 2 ).
                                                                                     Page 12 ( Video in english about wave-particle duality
                                                                                                      and photoelectric effect ).


         For you to understand better the consequences
         and involvements the Planck’s constant has 
         related to the quantum mechanics and Schrödinger
         equation for an atom, just watch these pair of videos
         if you wish.                                                                                       Page 13  ( Video 1 )
                                                                                                                Page 14  ( Video 2 )
                                                                                                                Page 1 ( Video 3 )
                                                                                                                  + L’Efecte fotoelèctric d’Einstein :    
                                                                                                             Link 1
                                                                                                             Link 2
                                                                                                             Link 3
                                                                                                             Link 4
     Llegeix aquí de la pàgina 18 a la 31.   ( 1.Idees bàsiques dels models de Thompson i Rutherford, 2.Contribució dels espectres a l’estructura de l’àtom, 3. Espectres d’emisió (continu i discontinu), 4.Espectre d’emisió de l’hidrogen, 5.Model atòmic de Bohr, 6. Hipòtesi de De Broglie, 7.Model mecanoquàntic de l’àtom, 8.Nombres quàntics n, l, ml, ms , 9.Interpretació electrònica del sistema periòdic, 10.Propietats periòdiques dels elements ).


     + Una vegada estudiada la part de la lliçó corresponent a l’estructura atòmica
        i els espectres i hagis llegit el llibre i les lectures aquí recomanades, llegeix el                      següent link per tal d’afiançar els teus coneixements:

                      
                                                          Go there !!
  ( Teoria d’espectroscòpia de l’àtom d’hidrogen (model de Bohr) , serie de Balmer, constant de  Rydberg i nombre quàntic n ).      + Tècniques espectroscòpiques de RMN, de masses i infrarroig i exemples 
         amb els quals podràs repassar la teoria i els exercicis que has fet a classe :                           LINK 1  Repàs de RMN ( resonància magnètica nuclear ).
                                        Dintre d’aquest link trobaràs molts més altres links i
                                        informació al respecte de la tècnica de RMN.

                           LINK 2  Molt més sobre espectroscòpia de RMN.

                           LINK 3  Espectrometria de masses.

                           LINK 4  Repàs d’espectrometria de masses i infrarroig i també RMN.

      - ACTIVITATS: 


                       * Activitat de l’efecte fotovoltàic del llibre :                    LINK             + Problemes :

                        * Problemes resolts sobre estructura atòmica i quàntica (quimitube) :              LINK
                        *       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


      + Aquí tens molt més material d’un altre institut per a repassar encara més tot
         allò que has estudiat sobre l’espectroscòpia i espectrometria :   LINK


      + Laboratori virtual amb el nom de diversos materials :       LINK

        - MATERIAL SELECTIVITAT PER A TOT EL CURS : 


                    * Exàmens Selectivitat altres comunitats :                     LINK

                    * Exàmens PAU química catalunya :                              LINK

                    * Aquí trobaràs també exàmens PAU resolts :               LINK

                    * Més material i informació sobre les proves PAU :        LINK

         - MATERIAL d’introducció i per a repassar qualsevol tema : 


                    *

                    * Material de nivell més de 1er Batx però molt bó
                      en cas de que necessitis revissar conceptes previs
                      o també per a repassar :                                              LINK

                    * Més material per si vols repassar continguts :             LINKComentarios  Ir a formulario