Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2nd Batx Quim. ARTICLE 4. TEMA 4. ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES. Termoquímica parte 1.

2nd Batx Quim. ARTICLE 4. TEMA 4. ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES. Termoquímica parte 1.


                                                                 TEMA 4    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                               TERMOQUÍMICA PARTE 1

  - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com per què es produeixen les reaccions químiques, càlculs estequiomètrics,
        transferència d’energia, termodinàmica química, formació i trencament 
        d’enllaços, calor, etc :
     


           * Una bona manera de començar i veure la importància que té aquesta           
             lliçó és tractar aquest exemple, perquè pot ajudar-te a entendre com 
             l’energia i la transferència d’aquesta són fets quotidians que ens ajuden cada 
             dia a la nostra vida quotidiana i en la tecnologia que fem servir a diari.
             És molt útil llavors l’exemple que et donen a la lectura del començament de 
             la lliço sobre les begudes autoescalfables i com la transferència d’energia
             a partir d’una reacció química ens fa la vida més fàcil :    LINK
              


           * QUÈ ÉS L’ENERGIA? :    LINK 1            LINK 2

           * Alguns tipus d’energies que cal recordar :   LINK 

           * Principi de conservació de l’energia :    LINK 1     LINK 2

                 + recordes aquests problemes de conservació de l’energia?   LINK

           * Què és la termodinàmica i per a què serveix? :    LINK

           * En aquestes diapositives pots recordar sobre la termodinàmica :  

                                             LINK 1                  LINK 2 

           * Ràpid resum d’una estudiant on pots repassar el concepte de termodinàmica
             i altres conceptes importants relacionats :     LINK

           * Aquí pots llegir de manera més formal de qué tracta la termodinàmica i
             alguns dels conceptes relacionats més importants que tracta :     LINK

           * Pots llegir en anglès al següent enllaç sobre la termodinàmica :   LINK

           * Què és la termoquímica ? :       LINK

           * Energía química i energía de enlace :   LINK

                 La Energía en las reacciones químicas
                    ENERGIA QUÍMICA: Es la energía liberada en el quiebre o absorbida en la 
                    formación de un enlace químico. La termoquímica estudia el calor de la reacción 
                    provocada por el intercambio energético del medio externo con los reactivos.


            * Què és a calor? :     LINK 1          LINK 2          LINK 3

            * Energia i calor :       LINK
       Reaccions químiques i energia.         + Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques :

               LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4          LINK 5

       
       + Conservació de l’energia.  Energia interna :  

                 LINK 1  (diapositives 10, 11 i 12 )          LINK 2         LINK 3  ( diapositives 3 i 4 )


       + W :   Treball d’expansió o compressió a pressió constant :  

                        * Criteri de signes del sistema respecte de l’entorn :   LINK

                         LINK 1   ( diapositives des de la 16 a la 23 )              LINK 2

                        * Petita introducció de l’entalpia a partir del treball a pressió
                                constant i expressió de l’energia interna :    LINK

                        * Exemple d’exercici de variació d’energia d’un sistema :   LINK


        + qv  (increment de U) :  Reaccions a volum constant, eq termoquímiques :

                    *  Calor a volum constant :   LINK 1           LINK 2         LINK 3

                         *  Relació entre calor a pressió constant i calor a volum constant :    LINK

                         * Exemple d’exercici de càlcul de la variació d’energia interna :  LINK

                         *  Equacions termoquímiques  i energia interna de la reacció i deducció important
                                  de l’ENTALPIA i perquè es fa servir més l’entalpia que l’energia interna quan
                                  es mesura l’energia involucrada en una reacció química  :  LINK 1     LINK 2
                                                                                                                                            (diapositiva 7)        + H : Entalpia de la reacció. Energia absorbida o despresa per la reacció a pressió constant : 

                   LINK 1  ( Repassa aquest arxiu per a veure d’on ve l’Entalpia ).

                   LINK 2  Què és l’Entalpia i el seu ús. Entalpia de la reacció.

                   LINK 3  Entalpia de la reacció.

                   LINK 4  Concepte d’Entalpia.

                         * Exemple d’exercicis de càlcula de la variació d’energia interna a
                           pressió constant amb entalpies :      LINK


         + Quadre pissarra anàlisi relació energia interna i entalpia en reaccions 
            químiques quan varia el volum (increment de mols) o no:

                                             Enunciat          Solució


         + H Entalpia estàndard de la reacció i de formació :

                   LINK 1  Entalpia estàndard de reacció i de formació.

                   LINK 1b  Entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 2  Diapositiva 6 , entalpia estàndard de la reacció.

                   LINK 3  Diapositiva 5 i 6, entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 4  Diapositives 10 i 11 , entalpia de la reacció i estàndar.

                   LINK 5  Entalpia estàndar de la reacció.

                   LINK 6  Entalpia estàndar de reacció a partir d’entalpies de formació.

                   LINK 6b Entalpies de formació i exemples.

                   LINK 6c Entalpies de formació i llei de Hess.

                   LINK 6d Pàgines de la 5 a la 10.  Estats estàndard i entalpia de formació.

                   LINK 7  Pàgina per a calcular entalpies estàndar de reaccio.                            * Dades d’entalpies estàndard de formació :   Taula

                            * Exemple d’exerici de càlcul d’entalpia estàndard :   LINK


         + Pràctica Calorimetria GUIÓ       Càlculs pràctica calorimetria(exemple lab)
         +  Llei de HESS :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5                                                                                 
                             * Exemple de problemes de la Llei de Hess :    LINK
                             
                             * Exemple de problema de la LLei de Hess :     LINK (pag 7)         + Entalpies d’enllaç  ( entalpia de la reacció a partir d’energies d’enllaç ) :  

                LINK 1 (diapositiva 16)      LINK 2  (diapositives 31 a 33)        LINK 3  (diapositiva 5)

               LINK 4                LINK 5 ( entalpy work out from bond energies)         LINK 6


                              * Taula amb algunes dades d’entalpies d’enllaç :   LINK

                            * Exemple d’exercici de càlcul d’entalpia a partir d’energies d’enllaç :   LINK         +   Cicle de Born i Haber  ( formació de compostos iònics )                                             
                                              LINK 0               LINK 1                   LINK 2                   LINK 3     

                                           LINK 4     (presentació termoquímica diapositives 50 a 58 i més a sota
                                                            veure el video d’energia reticular). 
                  
                                           LINK 5  (exercicis Born-Haber)  

                                               LINK 6  ( ex Born-Haber pag 13 i 14 PAU )
                                                                      Solutions :   11-S1-5     14-S4-3     16-S3-5         + Entalpies en els processos físics (entalpies o calors latents de vaporització i fusió) :

                              LINK 1                            LINK 2                              LINK 3


                         * Transferències de calor :    LINK

                         * Taula amb algunes dades d’entalpies de vaporització
                            o fusió ( calors latents ) :        LINK


       - MATERIAL PER A REPASSAR aquesta primera part del tema : 


         + Aquí tens un bon enllaç amb molta informació per a repassar tots els 
            continguts del tema de termodinàmica i termoquímica :   LINK

         + Aquí tens un breu resum de la termoquímica en diapositives i molts 
            enllaços per consultar problemes i altres continguts :       LINK

         + Altre bon resum de la termodinàmica d’una altra estudiant :   LINK         + Problemes :

                         * Problemes resolts termodinàmica (quimitube ) :              LINK

                          * Dossier de problemes PAU deTERMO :   Enunciats          Solucions

                          * Resolucions dels problemes del llibre :   Resolucions


0 comentarios