Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2nd Batx Quim. ARTICLE 2. TEMA 2. LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS PERIÒDIQUES.

2nd Batx Quim. ARTICLE 2. TEMA 2. LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS PERIÒDIQUES.                                                                TEMA 2 

     ANÀLISI DE LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS.     - REPÀS:


        + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :       
                                                                                                                  Repàs dels models atòmics.
                                                                                                           Més explicació dels models atòmics.
                                                                                                                  Teoria de Bohr i nombres quàntics.

          > Consulta també l’apartat que diu "ÀTOMS" en aquest enllaç.


 ( Revisió del model quàntic de l’àtom de Bohr i la mecànica ondulatòria de l’àtom de Schrödinger i l’aparició dels nombres quàntics ).
                                        
 


             > REPÀS NOMENCLATURA i FORMULACIÓ INORGÀNICA :

                       Aneu al següent LINK i baixeu i consulteu des de l’article 8 fins al 21, per repassar la 
                      formulació i nomenclatura inorgànica.


       - ORBITALS ATÒMICS i NOMBRES QUÀNTICS:  associats i les seves diferents formes :        
 
                                                  LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4

                                                  Video 1 sobre els orbitals 

                                                  Video 2 sobre els orbitals

                                                  Video 3 sobre els orbitals                 Video 4  in english about atomic orbitals      + Configuracions electròniques :          LINK 1            LINK 2           LINK 3

                                                                               Video sobre les configuracions electròniques.


      + I aquí tens un video amb exercicis resolts de configuracions electròniques :   Video
      + Propietats periòdiques de la taula periòdica dels elements. Per començar pots veure
         aquest video en anglès i fer una idea del que tractarem i anem a estudiar i repassar :


                                                  1.  Video en anglès sobre propietats de la taula periòdica

                                                  2.  Video 2 sobre propietats periòdiques.  

                                                  3.  Variació de les propietats periòdiques de la taula periòdica d’elements.

                                                  4.  Variació de propietats periòdiques de la taula periòdica com el radi atòmic,
                                                       el radi iónic, l’afinitat electrónica, la electronegativitat i l’energia d’ionització.

                                                  5.  Més completa informació sobre les propietats periòdiques dels elements.

                                                  6.  Video propietats:  Apantallamiento i carga nuclear efectiva.

                                                  7.  Video :  Radi atòmic i iónic.

                                                  8.  Video :  Afinitat electrònica.     > Variació Afinitat electrònica :  Web

                                                  9.  Video :  Electronegativitat.

                                                10.  Video :  Energia d’ionització.

                                                11.  Video :  Configuracions electròniques.


       - ACTIVITATS: 


             + Problemes :


                          * Problemes resolts sobre la taula i propietats periòdiques (quimitube)          LINK

                          * Problemes PAU del tema 2 per resoldre a classe :   PDF enunciats
                    
                                         > Solucions dels problemes PAU tema 2 resolts a classe :   Solucions


                           * Solucions als problemes 1 al 15 pàgines 56 i 57 :     Solucions

                             * Solucions als problemes 16 al 34 pàgines 57 i 58 : Solucions

        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :         + Contingut que pots llegir referent a les propietats periòdiques més importants de la taula periòdica :


                                                  * En aquest QUIZLET game pots jugar a encertar les definicions i aprendre.

                                                  * Un RESUM petit d’una estudiant on podeu llegir sobre les propietats més
                                                     importants i l’organització dels elements segons la configuració electrònica.

                                                  * Per últim aquí a la VIQUIPEDIA pots llegir en profunditat tant sobre les 
                                                    propietats periòdiques com sobre qualsevol informació sobre qualsevol 
                                                    element químic, període, configuració, dades, història, organització de la
                                                    taula periòdica dels elements, grups, etc.  Tot al teu abast en tan sols un click!!
     
  0 comentarios