Se muestran los artículos pertenecientes al tema deberes y examenes 2ESO grupo B.

20110607133745-pressio-cartoon.gifDe deures pel proper dia de classe que és el dijous 9-6-11 heu de portar acabat l´exercici que he ficat avuí a la pissarra i que haveu copiat a la llibreta sobre el bloc que es recolça sobre la sorra de la platja sobre cadascuna de les seves tres cares diferents i haveu de calcular quina pressió fa el bloc sobre la sorra segons si es recolça sobre una cara o altra en la sorra. Per fer-ho primer heu de calcular el pes del bloc multiplicant la massa del bloc per la gravetat:

pes = m.g ja sabeu que la gravetat de la terra val 9,8 m/s2

una vegada tingueu el pes, calculeu la pressió que fa el bloc sobre el terra dividint el pes del bloc previament calculat entre la superfície de la cara que es recolça sobre el terra. Per a calcular la superfície heu de multiplicar ladoxlado del rectangle que forma la cara que es recolça sobre el terra (adoneu-vos que un costat per l´altre ha de sortir unitats de superfície, o sigui metres quadrats). Quan tingue ja la superfície calculada i el pes del bloc, ja podeu calcular la pressió (que donarà pascals Pa) que fa el bloc sobre el terra amb la fórmula:


Pressió = Força pes / superfície
De deures per avuí teniu anar a la següent pàgina i llegir-la, mirant amb calma i atenció els exemples que hi ha de forces de fregament i com es representen les forces mitjançant fletxes i com influeixen les forces de fregament sobre la força total que es fa sobre un objecte per moure-lo. Així que heu de llegir solament la següent pàgina pero molt lentament i amb calma i atenció:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/dinamica2/index.htm

El que ho desitge pot fer algun dels exercicis que apareixen en aquesta pàgina, en groc on diu ENUNCIATS, i crec que a l´altra pestanya teniu exercicis autoevaluatius.

Per altra banda, aneu a aquesta pàgina i consulteu en l´apartat corresponent el tipus de forces que existeixen i FEU UN RESUM , busqueu-ho vosaltres en aquesta pàgina:

http://iesgaudi.wordpress.com/2009/05/28/questions-sobre-forces-i-moviment/

a més, en aquesta pàgina podeu consultar molta informació referent a les forces, els seus efectes, components i característiques.


Per l´examen del dijous recordeu que heu de repassar les següents coses:

- Com calcular una distància recorreguda restant el punt final menys l´inicial.
-Diferenciar entre distància (punt final menys punt inicial) i camí recorregut, ja que no és el mateix anar d´un poble a altre fent moltes corbes per la muntanya y fent molt de camí que calcular simplement la distància que és restar el punt final menys l´inicial.
- Saber passar mitjançant factors de conversió km/h a m/s i a l´inrevés.
-Problemes per calcular la velocitat o el temps o la distància amb la fórmula corresponent.
-Problemes per calcular l´acceleració, la velocitat o el temps amb la fórmula corresponent.
-Repassar els problemes que teniu fets a la llibreta i al llibre digital.
-Diferenciar entre el concepte de velocitat instantánia i velocitat mitjana.
-Repassar el concepte d´acceleració mitjana.
-Estudiar les gràfiques d´un mòbil que teniu a la llibreta de velocitat (gràfica distància-temps), i la gràfica de l´acceleració (gràfica velocitat-temps).
20110510131854-ex4-grafiques-v-i-a.jpgCopieu a la llibreta i feu els dos exercicis que apareixen en la foto que teniu aquí. Per ajudar-vos aneu al llibre digital, als apartats que diuen: gràfica posició-temps i gràfica velocitat-temps i veureu més o menys com s´ha de fer. Es tracta que digueu en cada part de la gràfica si el mòbil accelera o es queda quiet o avança a una velocitat constant, o s´atura, etc , etc. D´aquesta manera queda acabat el tema aquest de velocitat, acceleració i distància. El que farem la resta de dies d´aquesta setmana i la propera és fer exercicis i repassar per l´examen d´aquest tema que tindreu el proper dijous de la propera setmana. Així que a estudiar!!.
20110505143953-car.jpgPer demà divendres heu de fer els següents dos exercicis:

1.- Un cotxe que va a 90 km/h i que porta una acceleració de 3,2 m/s2 es mou amb aquesta acceleració durant 12 segons fins a arribar a la seva velocitat màxima. Calcula quina serà aquesta velocitat màxima del cotxe.

2.- Un cotxe que va a 115 km/h frena amb una acceleració de -2,2 m/s2 fins a aturar-se. Calcula el temps que triga des de que frena fins que s´atura.
20110503125732-man-and-dog.jpgAquests són els exercicis que heu de fer pel proper dijous 5-5-11 :

1.- Calcula l´acceleració de frenada que fa un avió al aterrar si al tocar la pista amb les rodes passa de 370 km/h a 150 km/h en tan sols 3 segons.

2.- Calcula en quin temps surt una mosca que està aturada sobre un tros de formatge si accelera amb 6 m/s2 i arriba a agafar una velocitat final de vol de 28 m/s.

3.- Quan jo surto a passejar amb el meu gos TOM m´agrada fer carreres amb ell a veure si puc guanyar-lo alguna vegada, i per això vull saber quina velocitat hauria d´alcançar per guanyar. Si TOM surt aturat i accelera tot el temps amb 4,5 m/s2 i triga 8 segons a agafar la seva velocitat màxima, a quina velocitat hauria de correr jo per poder guanyar-lo?.
Podre aconseguir-ho alguna vegada?.
Busca a internet quina és la velocitat màxima a la que ha pogut correr alguna vegada un ser humà.


4.- Un dia excepcional en el qual vaig donar-li al meu gos Tom molt de menjar i el vaig entrenar durant una setmana sencera,vaig treure-lo a correr, jo amb la bici i ell sense bici. Es vam ficar els dos aturats un al costat de l´altre, jo en bici i ell mirant-me al meu costat, i vaig arrancar amb la bici a tota pastilla i ell també. Vam anar accelerant cadascun tot el que podia fins que TOM em va passar i va arribar al final del carrer que era de 200 metres de llarg. Un amic que estava amb mi va cronometrar el temps que va trigar TOM a arribar al final del carrer i va ser de solament 5,5 segons.
Calcula l´acceleració amb la qual va correr TOM aquest dia en el que va guanyar encara que jo anava amb bici i tot.
20110429142535-ex-x-i-xo.jpgAvuí divendres els que han vingut a la primera hora al laboratori tenen uns deures i els que han vingut després a les 12:30 al laboratori (lidia, allison,monica, sergio, alex, veronica, hamza, etc) tenen altres.

Els que han vingut a les 11:30 al laboratori (adrian santos, ana, alba, mario, ivan i ivan, giovanna, cristina, paula, etc) tenen que fer el següent exercici (que és el corresponent a la imatge que veieu aquí), i l´enunciat del qual és: Observem que un cotxe que va a 60km/h triga 2 hores per anar des d´un bosc situat en la posició 100km fins a un poble. Calcula la distància total " d " que ha recorregut el cotxe des de que va sortir de la ciutat (que estava en la posició 50km) fins arribar al poble.

I pels que han vingut al laboratori a les 12:30 han de fer els següents 3 exercicis:

1. Un cotxe recorre 250km en 170 minuts, calcula la velocitat del cotxe en km/h.
2. Un cotxe que va a 85km/h circula durant 17 minuts. quina distancia recorre? (pots expressar la distància en km o en metres).
3. Un cotxe que va a 7 m/s recorre 2,5km , quant de temps triga el cotxe en fer aquesta distància?. Expressa el resultat en segons i també en minuts.

1.- Heu d´anar a la unitat 13 "El moviment" del llibre digital i mirar els apartats d´aquesta unitat que s´anomenen "la velocitat" i "gràfica posició-temps" . De l´apartat "velocitat" llegiu tot el que diu i feu al llibre digital les activitats que hi hagi allà proposades. De l´apartat "gràfica posició-temps" solament llegiu el que hi ha i veieu l´animació de la dona que va cap a una prestatgeria per agafar un llibre. Tot aquest exercici 1 s´ha de fer al llibre digital, no a la llibreta.

2.- Aquest exercici si s´ha de fer a la llibreta, i és l´exercici que he deixat a la pissarra i que vos he dit al final de la classe d´avuí, el que deia que hi havia un noi i una novia que corrien l´un cap a l´altre, i pel mig, a una certa distància del noi i a altra diferent de la noia, hi havia un poal ple d´aigua, i vos preguntava que a quina velocitat mínima al menys, i en sentit contrari al de la noia, havia de correr el noi per agafar el poal d´aigua abans que la nena que anava a 3m/s, sabent que la nena estava a 150 m del poal i per l´altre costat el noi estava a 185 m del poal. (Un poal d´aigua és un cubo lleno de agua).
20110412125034-act-2-27-1-.jpgTambé pel dijous cal que tingueu fets els següents exercicis(A LA LLIBRETA) :

2. La misma situación de reposo y movimiento puede ser descrita de modo diferente por distintos observadores. Fíjate en la ilustración de la derecha y supón que tú eres la persona que está en el coche y describes lo que ves del siguiente modo:
- Mi coche esta en reposo.
- El ciclista se aleja de mi a 50 km/h.
- La persona que esta asomada a la ventana pasa a mi lado a 60 km/h.
- El motorista se acerca a mi a 20 km/h.
Repite la descripción de lo que ves:
a) Si tú eres la persona de la ventana.
b) Si tú eres el motorista.
¿Cuá1 de las tres descripciones es correcta? ¿Por qué? .

3. Cuando viajamos por carretera y nos adelanta otro coche, tenemos la sensación de que lo hace muy lentamente, a pesar de que circulemos a bastante velocidad. Explica lo que ocurre en esta situación.

20110412124532-pr-28-1-.jpgPer la propera classe que és el dijous 14-4-11, cal que feu aquest exercici (A LA LLIBRETA) :

Calculamos la distancia recorrida por un móvil
a) Para estudiar, el movimiento del coche de la figura, tomaremos como sistema de referencia la carretera y, come origen, un punto cualquiera de ella (en este case, el kilómetro cero).
De este modo, la distancia recorrida por el coche la calcu­laremos como la distancia, medida sobre la carretera, entre el punto donde se inicia el movimiento (posición inicial, xi = 5 km), y la posición final (xf = 17 km), calculalo:

b) Si ahora el coche pasa del km 3 al km 11, ¿Cuáles son sus posiciones inicial y final? ¿Qué espacio ha recorrido? c) ¿Y si pasa del km 0 al km 11?


Podeu visualitzar el següent video per repassar també els conceptes de desplaçament i distància que havem vist avuí a classe.
1- Mira el primer video en el que hi ha una mica d´àcid perclòric en un erlenmeyer en el qual s´ha afegit una petita peça de coure. Observa el que passa i explica-ho a la llibreta.
2- Al segon video observa els usos útils que es pot donar a l´àcid perclòric però també les conseqüències que pot arribar a tenir un àcid com el perclòric a la vida real si no es manipula correctament, tal com va passar a una planta industrial als estats units. Anota a la llibreta tant els usos com el perill potencial que pot arribar a tenir aquest àcid.
1- Al següent video 1 es veu una placa en la que hi ha una mica d´àcid sulfúric, primer s´afegeix a la placa un fil metàl.lic de coure i després una petita peça de magnesi. Mira el video i explica a la llibreta què penses que passa.

De quina forma diries que acaba la peça de magnesi, sòlida, líquida o dissolta en l´àcid sulfúric? (contesta a la pregunta a la llibreta).
2- Als següents segon i tercer video es veu el que li passa a una moneda de coure i níquel dintre d´un vas ple d´àcid nítric. Explica a la llibreta el que li passa a la moneda. Pensa que pot ser el fum de color marró que surt del vas en l´últim video.
a) Mira aquest video i explica a la llibreta què penses que és el que passa quan s´afegeix l´àcid clorhídric a la roca de marmol que és de carbonat de calci.
b) A què creus que són degudes les bombolles que es veu que surten?
El video que aquí s´indica presenta la reacció entre dos dissolucions, una del nitrat de plom (blanquinos) amb l´altra de iodur de potassi (transparent) per donar una nova substància sòlida groga que precipita al fons del vas i que és el iodur de plom (groc). Series capaç d´explicar mitjançant el dibuix de la reacció i dels reactius i productes amb boletes què és el que passa exactament??.
20110404010719-ex3.jpgCopieu i feu el següent exercici a la llibreta.
20110404010405-ex2.jpgCopieu i feu el següent exercici que veieu aquí a la llibreta.
20110404005733-ex1.jpgEscriu què representa el següent dibuix o esquema i explica el que està passant, tot fent servir el llenguatge químic adequat, segons calgui, utilitzant per exemple paraules com: element, elements, compost, reacció química, reactius, productes, unió, àtoms, molècula, redistribució, formació, trencament,apropar-se, etc. Si penses una mica podras identificar les substàncies que apareixen en cada cas al dibuix.
Per aquest cap de setmana aneu al teide digital, però no al llibre, sinó on diu ACTIVITATS i feu poc a poc totes les que pugueu per a repassar per a l´examen que teniu el dia 7-4-11. Si hi ha exercicis d´alguna cosa que no hem donat a classe, llavors feu solament exercicis de continguts que hem donat a classe.
A més dels deures que teniu per demà divendres 1-4-2011, de cara al cap de setmana i també per a les tardes de la propera setmana i per estudiar en casa per l´examen del dia 7 d´Abril del 2011, ja podeu anar de tant en tant al llibre digital, però no on diu "llibre" sinó a les ACTIVITATS. I allà entreu en ACTIVITATS i seleccioneu les activitats de la unitat 6 "Canvis químics" i podeu començar a ver totes les activitats que teniu allà per estudiar i repasar per l´examen. Hi ha una gran varietat d´exercicis de top tipus, que caldria que fereu perquè així assolireu millor tot el que haveu fet en aquesta unitat i vos vindrà molt bé per a repassar. Ja sé que hi ha moltes, però intenteu fer les màximes que pugueu que vos ajudarà molt per a estudiar de cara a l´examen (recordeu que cal que diferencieu bé entre un element i un compost, una mescla i un compost, entre un metall i un no metall, les propietats dels metalls i dels no metalls, els símbols dels elements químics, la taula periòdica on estan els metalls i on els no metalls, que sapigueu diferenciar entre reactius i productes en una reacció química, que sapigueu explicar què és una reacció química, quins fets caracteritzen a una reacció química, el canvi de color, la temperatura,etc).
Per demá heu de tenir fets els apartats "la materia per dins" i "símbols i fórmules" de la unitat 6 del llibre digital. Si hi ha alguna pregunta que es pot fer a la llibreta la feu a la llibreta, la resta ho feu al llibre digital.
Els deures que teniu que fer pel dijous dia 31-3-2011, A LA LLIBRETA, són :

1. Anar al llibre digital i copiar la taula resum que diferència entre tenir una mescla i un compost.
2. Llegir el següent apartat del tema del llibre digital que fa referència a la classificació dels elements de la taula periòdica en metalls i no metalls i escriure a la llibreta cinc elements metàl.lics i cinc no metàl.lics.
3. Fer una taula i classificar les següents substàncies entre mescles i compostos:

sorra i sucre barrejats , àcid clorhídric (HCl) , suc de taronja amb sucre, sal comuna NaCl,
llet amb colacao, àcid sulfúric (H2SO4) , oli barrejat amb aigua, vinagre (àcid acètic diluït),
vi (aigua i alcohol barrejats) , amoníac (NH3) per netejar a casa.

4. Escriu a la llibreta deu elements de la taula periòdica i explica la diferència que hi ha entre el que és un element i un compost. Fixa´t que si et fa falta consultar una taula periòdica, tens una molt bona que pots consultar en aquest blog, en l´apartat on diu ENLLAÇOS hi ha un enllaç que et porta a una taula periòdica en català.

Els deures que teniu tant els de 2A com els de 2B per aquest cap de setmana i que heu de fer per escrit a la llibreta són:

1- Anar al llibre digital a la lliçó 6 (Reaccions i Canvis químics) i llegir i fer tot l´apartat que parla sobre els elements i composts.
2- Una vegada ben repassat el llibre digital i aprés una mica la diferència entre element i compost, cal que aneu a la següent pàgina web i feu les activitats que es proposen, a banda de llegir també la informació que vos donen en aquesta pàgina web: (no oblideu copiar tots els enunciats a la llibreta) :

http://aulatres.wikispaces.com/Elements+i+compostos

Si necessiteu consultar la taula periòdica dels elements, recordeu que aquí al blog, en enllaços, teniu una molt bona que podeu consultar per a qualsevol cosa referent als elements químics i àtoms.
20110317021041-activ-tac.jpg
Los alumnos de 2B siguientes deben ir a la pàgina que se indica a continuación y seguir las instrucciones para llevar a cabo una actividad TAC de trabajo colaborativo (Anna,Alba,Mario,Ivan Fernandez, Daniel Novo, Veronica, Sergio Taborga, Alejandro Lidon, Giovanna y Adria Santos). Pàgina con las instrucciones:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid
=0Bzk14-n-7a2-NTk4MzRkZDctMDYyYi00YzFiLTg0MTYtYmU
3YjgxZDkyMTQ5&authkey=CKSf_JMP&hl=es

En esa pàgina se dan todas las instrucciones necesarias para realizar la actividad. Lo único que como no se si ahi podeis copiar bien el enlace de la pàgina con la que luego teneis que trabajar en realidad, que es donde está la actividad TAC, os dejo aquí el enlace para que lo podais copiar. Pàgina de la actividad TAC:


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic
/14002984/helvia/aula/archivos/_6/html/613111/elementoscompuestos
3eso/elementoscompuestos3eso.html#EVALUACIÓN

Leed bien las instrucciones y en caso de cualquier duda me preguntais. Recordad solamente que al final, cada grupo en que os he dividido, me ha de presentar un solo archivo word, o un solo powerpoint o una sola libreta, lo que querais, pero no cada persona un trabajo, sino un trabajo por cada grupo en que os he dividido, que ya os pongo quien va con quien en la pagina donde teneis las instrucciones.20110316004204-moleculas3d.jpg
Avuí heu començat l´activitat de modelització de molécules de diferents composts químics, perquè comenceu a diferenciar el que és un element del que és un compost, i el que és una molècula. Poc a poc anirem estudiant totes les diferències entre element, compost, molècula, etc. De moment haveu començat avuí per enganxar els àtoms i pintar-los amb el pincell i les tèmperes, considerant la grandària de cada àtom i amb quina inclinació s´ha d´unir amb els altres àtoms.

Perquè tingueu una idea de què és el que veurem al llarg d´aquest tema referent a elements i composts, com a feina, teniu que mirar i consultar el següent enllaç, on vos he preparat un mapa conceptual o esquema sobre el que anem a estudiar :

http://www.spicynodes.org/a/cc536bd7e8492d141d003adefbc5f83b
Avuí dijous teniu els següents deures per fer per a demà divendres:

1.- Classifiqueu els següents fenòmens en canvis físics o reaccions químiques i al costat de cada apartar explica el perquè penses que és un canvi físic o químic:

a) Agafar un vidre i rallar-lo amb un ferro.
b) Agafar una barra de ferro i doblegar-la.
c) Apretar un interruptor i que s´ilumini el filament metàl.lic que hi ha dintre de
la bombeta per fer llum.
d) Agafar pegament super glue i pegar dos trossos de fusta.
e) Barrejar bicarbonat de calci amb vinagre i que surtin bombolles de gas.
f) Fregir una hamburguesa crua i fregir-la fins que estigui feta per menjarse-la.
g) Deixar caure gotes de llimona a sobre d´un banc de marbre de la cuina i veure com es fa un
forat.
h) Llançar un tros de fusta a la xemeneia per escalfar una habitació.
i) Pintar la teva habitació de fucsia fosforito i esperar uns dies a que la pintura estigui seca.

2. Els següents exemples que tens a continuació són exemples de reaccions químiques, explica què penses que passa amb els àtoms perquè es puguin obtenir els productes que s´indiquin a partir dels corresponents reactius, si cal, fes-te uns dibuixos per representar què fan les boletes dels àtoms:

a) Na (sodi sòlid) + Cl (clor sòlid) -----> NaCl (clorur de sodi, que és la sal)

b) H2 ( gas hidrogen) + Cl 2 (gas clor que és ce ele dos) -----> 2 HCl (àcid clorhídric gasós)

c) K (potassi sòlid) + I (iode sòlid) -------> KI (iodur de potassi sòlid)


3. Enuncia la llei de conservació de la matèria de Lavoisier ( si no recordes el que jo he explicat avuí a classe, busca informació a internet o a la wikipedia).

NOTA IMPORTANT: Per la propera setmana farem uns models de molècules i composts químics a classe, que fareu amb unes boletes de suro i uns palillos que jo vos donaré, però vosaltres heu de portar a classe algun potet de pintura de tempera, ja sigui vermella, o blava , o del color que més vos agradi, i un pincell. Ho montarem a classe tot i ho pintarem. Podeu fer-ho per parelles, així entre els dos podeu comprar un o dos potets de pintura de tempera que no valen més de 2 euros cadascun, i un pincellet finet és prou.
De deures teniu llegir tot el que dic a continuació i veure els videos que vos indico ara:

DECANTACIÓ: Recordeu que quan avuí estava barrajant el iode per dissoldre-lo en l´aigua, després, per separar la solució de la resta de iode que ha quedat sense dissoldre, hem inclinat el vas de manera que es separés el líquid del sòlid, el qual es queda a l´altre got. A fer això se li diu fer una decantació.

EMBUT DE DECANTACIÓ: Recordeu el que hem fet avuí al laboratori. Per la primera pràctica que vos he fet, la de separar dos líquids immiscibles en l´embut de decantació, recordeu que hem utilitzat aigua amb una mica de iode dissolt i després tetraclorur de carboni. Al barrejar-los dintre de l´embut de decantació, el tetraclorur de carboni li ha llevat el iode a l´aigua, per això l´aigua que havia agafat color groc a passat a tornar a ser transparent, i el tetraclorur de carboni que era transparent s´ha tornat de color rosa.
Recordeu també, que com el tetraclorur de carboni pesa més, es queda a sota de l´embut amb el seu color rosa, i a sobre queda mig transparent blanquinós l´aigua. I després hem fet ja la separació.

CROMATOGRAFIA: L´altra pràctica que vos he mostrat ha sigut la de la cromatografia en paper, on hem pintat varios punts amb tintes diferents i hem ficat els papers en quatre gots que portaven: aigua, pentanol, alcohol i l´últim portava acetona. Recordeu que, a l´acabar, cada tinta s´ha separat en diferents taques, indicant els components que portava, i segons el got hem vist que uns components per a una tinta es separen millor o pitjor segons el dissolvent que hem emprat. Recordeu que en l´aigua i l´acetona és on millor s´han separat quasi totes les tintes, i que pot ser el pentanol és on menys separació de tintes hem vist.

Repaseu el que haveu vist avuí de cara a l´examen per si pregunte alguna coseta referent a aquestes tècniques de separació.

Aquí vos deixo uns links perquè pugueu veure aquestes separacions en video i així les recordeu fàcilment:

separació en embut de decantació (d´oli i aigua en aquest cas): http://www.youtube.com/watch?v=mOFPsTVM_6Q

separació cromatogràfica de tintes en paper: http://www.youtube.com/watch?v=5I1L43Wr5nA&feature=related

Por cierto chicos y chicas del 2B, no os perdais el siguiente video donde se resumen algunas de las tècnicas de separación de mezclas. Un video que creo va a ser muy del gusto de vuestro estilo, seguro jajaja, aunque para mi algo hortera, que lo disfruteis!!! :

http://www.youtube.com/watch?v=AcXIJS8UNfg&feature=related
Els deures que heu de fer a la llibreta pel dijous són:

1. Avuí dimarts a classe, tenim que fer: corregir qüestions 8,9,10 de la pàgina 52 i l´exercici 4 i 15 de la pàgina 54, després tots hem de fer el exercici 16 de la pàgina 54, després heu de fer la pàgina 53 sencera, i per últim fer l´exercici 4 de la pàgina 55 amb un apartat més que jo vos dictaré. Ho dic perquè tot aquell que no acabi avuí en classe totes aquestes activitats, que sàpiga que les haurà d´acabar en casa per a deures.

- Bé, a banda de tot això, de deures pel dijous teniu:

2. Fer l´exercici 6 de la pàgina 55.

3. Copiar el gràfic de "interpretació" de la pàgina 52 a la llibreta, i senyalar o encerclar en el gràfic que copies per què l´aigua destil.lada és una substància pura i l´aigua del mar no, segons el gràfic.


4. Per últim, solament els següents alumnes (DANIEL NOVO, ANNA SANCHEZ, ALBA, IVAN FERNANDEZ, ADRIA SANTOS, ALEX LIDON y ERIC GATA) , han de fer l´exercici 5 de la pàgina 55.

ATENCIÓ: VULL TOTS, TOOOOTS ELS ENUNCIATS DELS EXERCICIS COPIATS A LA LLIBRETA.

Tots teniu de deures per fer pel proper dimarts 15-2-11 fer els exercicis 8,9 i 10 de la pàgina 52 del llibre de fotos.

A part, els alumnes, Giovanna, Alba,Anna,Daniel novo, Hamza, Cristina, Ivan i Ivan i els altres que estaven a la primara hora de laboratori d´avuí, han de fer el següent exercici:


  Es vol preparar 1,5 litres de llimonada, perquè estigui bona es sap que s´ha de preparar amb un 12% de sucre.  Quant de sucre s´ha d´emprar per preparar el suc?.

Tot a la llibreta per escrit.
Pel proper dijous 10-2-11 heu de portar fets a la llibreta els exercicis 8,9,10,11,12,13 i 14 de la pàgina 54 del llibre de fotos que teniu a l´ordinador.

1-Aneu al llibre de fotos i llegiu les pàgines 50 i 51 dues vegades lentament.

2-Després aneu al youtube y mireu el video: http://www.youtube.com/watch?v=Auv71IIhxGU

3- A continuació contesteu les següents qüestions a la llibreta:

a) Quina diferència fonamental hi ha entre una suspensió i un gel?.

b) Quins aspecte extern té una gelatina que fa que no sàpigues ben bé dir si és líquid o sólid?.

c) I una emulsió d´una escuma, en què es diferencien?.

d) Què et crida més l´atenció o et pareix més sorprenent, una suspensió, una emulsió, un gel o una escuma? per què?

e) Escriu dos exemples de cadascun dels tipus aquests especials de mescles heterogèniees que has aprés avuí.

f) Quina diferència més important trobes entre aquests tipus de mescles heterogènies (emulsió, suspensió ,gel, etc) i la típica mescla heterogènia normal com una pizza o la sorra?.

g) Segons el vídeo per què serveixen les substàncies anomenades agar agar i la xantana?.

h)Per última, a la vista del que has vist en el video, fes un resum on expliques el mecanisme de com es forma un gel, que ho expliquen en el video.

Contesta per escrit totes aquestes qüestions a la llibreta, i a sobre de tot de la vostra pàgina de la llibreta fiqueu el títol: ACTIVITAT SOBRE EL VÍDEO QUE TRACTA DE MESCLES HETEROGÈNIES ESPECIALS.

Aquesta activitat és per fer avuí en classe, però si per problemes de connexió o el que sigui no vos dóna temps a acabar-lo, l´acabeu en casa com a deures pel cap de setmana pel proper dimarts.
Heu de fer a la llibreta, de la pàgina 55 del llibre fotografiat que teniu en fotos a l´ordinador, els exercicis 1,2 i 3.
Són per demà divendres, i passaré revista a veure qui els ha fet, o al menys qui els haintentat fer.

I recordeu-vos, els que no haveu fet avuí els deures i vos he escrit una nota a l´agenda, que demá m´heu de portar la nota signada pels vostres pares. El que no me la porti, trucaré a casa seva i li ficaré un càstig.
Els deures que teniu avuí divendres per fer a la llibreta i que han d´estar fets pel dimarts de la propera setmana 1-2-2011 són fer els següents exercicis:


1- Calcula quina massa d´alcohol estàs consumint quan es beu una llauna de cervesa que té dintre 335 g de cervesa, si aquesta cervesa té un contingut d´alcohol del 4´5 %. (La cervesa és majoritariament aigua i alcohol).

2- Si et fas un café amb una concentració en massa de 13% de café, i t´ho fas barrejant aigua amb solament 5 g de café que agafes del pot. Quina és la massa de solució que tens? I quina quantitat d´aigua en massa i en volum té el café que t´has preparat?.
Aneu a la pàgina 54 del llibre fotografiat que teniu a l´ordinador i feu, a la llibreta, els exercicis del 1 al 7. Aquests exercicis s´han de tenir fets per demà divendres 28-1-2011.
Heu de fer avuí per al dijous 27-1-2011 els següents 4 exercicis sobre concentracions de dissolucions en tant per cent i en concentració en massa:

1- a) Si tenim una ampolla amb una solució que té una concentració del 30% de sucre, i dintre de l´ampolla hi ha 18 grams de sucre, quina massa té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?. I quants grams d´aigua té la solució?.

b) Si la solució de l´apartat a) estava feta de sucre i aigua, quin volum té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?.2- Fem una solució barrejant 200 g de llet i 35 de café en pols. Quin percentatge de café té la solució?.

3- Tenim 500 g de vi amb una concentració del 13% d´alcohol. Quina quantitat d´alcohol en massa porta aquest vi?.

4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.

Aquests exercicis s´han de tenir fets pel dijous 27-1-2011, passaré per les taules a veure qui els té fets i qui no, els que no els tingui, ho tindré en compte a la llibreta de notes.
Avui haveu fet al laboratori la pràctica de separació d´una mescla de boletes de ferro, sorra i sal, i haveu emprat diferents tècniques de separació aprofitant les propietats diferents que presenten cadascun dels components. Per tant, una vegada acabada la pràctica m´heu de fer un informe escrit a la llibreta (o sigui ficar un títol a la pràctica, contar en què consisteix la pràctica, quin material s´utilitza,quin és el procediment o sigui el que es fà i quin resultat s´obté al final o sigui si s´ha pogut fer la separació o ha hagut algun problema). Aquests deures d´avuí divendres a la llibreta, els heu de tenir fets i acabats pel dimarts de la propera setmana. Aquests deures els heu de fer tots els alumnes de la classe.
Avui els alumnes de 2B d´ESO han de fer els següents exercicis sobre càlculs de concentració d´una solució en tant per cent:

1- Calcula el tant per cent d´una solució formada per 1500mg de sucre en 2,3kg d´aigua.
2- Calcula el tant per cent d´una solució formada per 1,5 litres d´aigua i 20 g de sal.
3- Si tenim una solució de un 5% de sucre, i la solució pesa 750g, quant de sucre hi ha?.

Per fer aquests exercicis recorda que has de fer servir la fórmula següent o aïllar la lletra que millor convingui al càlcul que vols fer, tal com he explicat avui a classe. I recorda passar sempre la massa primer a grams o kilos i tenir tot en les mateixes unitats.

% de solut en massa = ( massa de solut / massa de la solució) . 100

Recorda que quan calculis la massa de la solució (la solució està formada per l´aigua i el sucre o el que sigui) has de sumar la massa del dissolvent(aigua) i la del solut (sucre) per obtenir el que pesa tota la dissolució o solució. Recorda també que un litre d´aigua pesa un kilo, o el que és el mateix 1000 grams.

De totes formes els exercicis que hem fet avui a classe sobre com calcular la concentració en massa d´una solució vos poden servir d´exemple de com fer aquests 3 exercicis que teniu de deures avuí, i de com s´ha d´aïllar una lletra o altra a partir de la fórmula, així que repasseu també el que haveu fet avuí a la llibreta de classe. I a banda teniu explicacions ,tant al llibre digital com al llibre amb fotos que vos vaig passar jo, per comprendre qué significa i com es fan aquests exercicis. Així que intenteu fer aquests deures d´avuí. De qualsevol manera, demà i la propera setmana repassarem i farem més exercicis d´aquest tipus.

Aquests deures han de estar fets i acabats, al menys que vegi jo que els haveu intentat fer, per demà divendres 21-1-2011.

Aquests alumnes que estan treballant el video en anglés sobre la dissolució de la sal en l´aigua i que previament han fet els deures 2B3 i els 2B4, al acabar de visitar totes les pàgines web i veure el videos, haurien de tenir una mica clar com es el procés de dissolució d´una substància iònica com la sal en l´aigua, i haurien de tenir una idea de quin tipus i com està formada la substància iònica que és la sal.
Doncs bé, al acabar aquests deures, cal que en un arxiu word contestin aquestes qüestions per finalitzar l´activitat. Cal que en el word fiqueu el tìtol: DISSOLUCIÓ D´UNA SUBSTÀNCIA IÒNICA EN AIGUA, LA SAL.

1.- Després d´haver vist els videos i haver visitat les pàgines web, què diries que caracteritza el que és un sòlid o substància iònica com la sal?.
2.- Per què penses que la sal es dissol tan bé en l´aigua? , com ho fa?.
3.- Quina diferència trobes que hi ha entre el que és un àtom neutre i el que es un ió?.
4.- Quins tipus de ions hi ha i com s´anomenen?.
5.- Quin penses que és el punt fonamental o més important que permet que la sal formi una mescla homogènia amb l´aigua i no una mescla heterogènia?.
Els alumnes del grup B de 2 de ESO tenen avui divendres 14-1-2011 que fer uns exercicis de càlcul de concentracions que els he ficat jo a la pissarra, són dos exercicis. Aquests exercicis els tenen que tenir ja fets per la propera setmana, pel dimarts 18-1-2011.
Els alumnes que han de fer els deures 2B3, una vegada han vist el video corresponent aquest passat cap de setmana, han de fer el següent:

Tasques que heu de fer els alumnes que han de veure el video en angles:

1-Anar a la pàgina: http://cbasefisqui4eso.wikispaces.com/Uniones+Entre+%C3%81tomos
Baixar una mica en la pàgina i veure el tercer video, el que diu ENLACE IONICO.

2-Anar a la pàgina :http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sal-comun-mejor-ejemplo.html?x=20070924klpcnafyq_75.Kes&ap=1

llegir aquesta pàgina varies vegades i copiar l´esquema de l´estructura en ions de la sal NaCl.


3-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-18-Ionización.html , en aquesta pàgina heu d´escollir la substància clorur de sodi y quan sorti dalt, arrossegar-la i deixar-la dintre del vas d´aigua, per veure com es separa en ions.

4-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-iónico.html , seguir les instruccions de la diapositiva i veure com els àtoms de sodi i clor s´intercanvien els electrons per formar els ions.

5-Anar a la pàgina: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/ionico.htm
, llegir aquesta pàgina i a sota en l´animació, arrossegar un àtom cap a l´altre per veure com s´intercanvien electrons per formar el catió i l´anió.

6-Anar a la pàgina: http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm#Necesidades , llegir d´aquesta pàgina els apartats : conceptos básicos, estructura y propiedades del agua, propiedades del agua.

7-Anar a la pàgina: http://lamateria-lns.blogspot.com/2010/02/dissolucio-de-nacl-en-aigua.html , llegir aquesta pàgina que fa referència al mateix video en anglés que haveu vist.

8-Una vegada visitades totes aquestes pàgines web, haure d´omplir el qüestionari de preguntes que vos passarà el professor.

La resta d´alumnes de la classe poden veure el video (és optatiu) i mentrestant seguir el que diu la veu del video aqui en el text en anglés i la seva traducció al castella que he escrit aquí. Solament han de fer les preguntes i comentaris els alumnes que arà diré.

Els alumnes de 2B següents són els que han de fer aquesta activitat : Adria Santos, Anna sanchez, mario, ivan, giovanna, alex lidon,daniel novo y Alba ramirez. El que heu de fer és; veure el següent video del youtube:


http://www.youtube.com/watch?v=-HCRm5HX1hc&feature=related


Primer mireu el video i escolteu dues vegades sense fer res.Després escolteu-lo seguint el text en anglés que a continuació vos deixo escrit perquè pugueu llegir les paraules en anglés a mesura que aneu escoltant. I per últim torneu a veure el video llegint la traducció al castellà que vos deixo aquí també a continuació.

Després vos enviaré un mail dient-vos quins exercicis heu de fer sobre el video.El video en anglés diu: When an ionic substance such a sodium clorhide (sodium clorhide es el cloruro de sodio, o sea la sal normal de casa) is placed in water, water molecules interact with the ions on the surface. If the salt is soluble, the attracted interaction with the water molecules overcome the ionic atraction within the latest. The salt ions move off the surface and become separated in solution. Notice that water molecules close to above the anions with the hidrogens directed to the negative charge ion. On the other hand, water molecules interact with the positively charge cations through the long pairs of electrons on the oxigens.

El que diu el video en castellà és: Cuando una sustancia iónica como el cloruro de sodio (porque la sal es cloruro de sodio, o sea cloro y sodio unidos) se coloca en agua, las moléculas de agua interactuan con los iones de la superficie de la sal. Si la sal es soluble, la interacción atractiva de las moléculas de agua producen una atracción iónica con la sal. Los iones de la sal se sueltan de la superficie y acaban separados repartidos por la disolución. Date cuenta de que las moléculas de agua se acercan e interactuan con los aniones (los cloros) de la sal, de manera que los hidrógenos del agua (que son positivos) se dirigen encarados hacia la parte negativa de los iones de la sal (los cloros). Por otro lado,las moléculas de agua interactuan con los cationes positivos de la sal (los sodios) gracias a los pares de electrones (negativos) que presentan los oxigenos del agua.


Aquesta activitat d´avui 13-1-2011 i que han de fer solament els alumnes que he nomenat a sobre, s´haurà de fer de la manera que vos indicaré en el mail que aneu a rebre. Ja que aquest cap de setmana solament heu de veure el video, veure´l llegint el text que teniu aquí en angles per escoltar bé les paraules que va dient i veure´l altra vegada llegint la traducció al castellà.

deures 2B2.

Publicado: 13/01/2011 11:20 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo B
Per avui dijous 13-1-2011 heu de veure el video sobre mescles i solucions que aqui se indica i fer un resum escrit en un arxiu word i enviarm´ho per mail perquè ho corregeixi jo. Aquesta activitat l´heu de tenir acabada per la propera setmana. l´enllaç del video on podeu veure i escoltar el video és:

http://es.youtube.com/watch?v=h2xg0YqJwBg&feature=related

Teniu fins a les dotze de la nit del diumenge 16-1-2011 per enviar-me al meu mail el resum en un word (de unes 10 o 15 línies). Es valorarà la redacció de l´escritura, l´organització dels paràgrafs, el títol que poseu i l´ortografia.

deberes 2B1.

Publicado: 11/01/2011 15:55 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo B
deberes 2B de ESO del lunes 11-1-2011.
Los deberes que les he puesto hoy martes 11-1-2011 a los alumnos de 2º de ESO grupo B , son:

Han de tener hecho para el jueves 13-1-2011 las cuestiones 1,2 y 3 de la pagina 46 del libro que tienen fotografiado (no del libro digital que tienen en internet).